Kolej jednoczy się w czasach pandemii. PKP Energetyka wspiera przewoźników

Fot. Paweł Michalik / CC

W trudnych czasach kryzysu jako jedne z pierwszych stanęły pociągi. To przełożyło się na znaczne zmniejszenie przychodów przewoźników. PKP Energetyka, dostawca energii elektrycznej dla sektora kolejowego, właśnie podjęła decyzję o bezpośrednim wsparciu swoich klientów trakcyjnych. Spółka otwiera możliwość korekty  planów wykonywanej pracy przewozowej. Dzięki temu przewoźnicy zapłacą za zużytą, a nie zamówioną energię.  

Kolej to jeden z pierwszych sektorów, który odczuł negatywne skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Znacząco zmniejszyła się praca w segmencie cargo, a firmy pasażerskie już obniżyły swoje przewozy nawet o ponad 60%. Kiedy nie jeżdżą pociągi nie płynie też prąd, chociaż został on wcześniej zakontraktowany w formule kompleksowych umów długoterminowych. PKP Energetyka, widząc trudną sytuację swoich klientów, zaproponowała możliwość rozliczania zakupionej energii w oparciu o znacznie mniejszy plan pracy przewozowej. Pozwoli to przewoźnikom dostosować ilość kupowanej energii trakcyjnej do ograniczonego rozkładu jazdy. Uratuje to wiele budżetów przedsiębiorstw przewozowych, ale nie rozwiąże sytuacji w branży w długim terminie.