Wywiady

Kolej, która łączy tradycję z nowoczesnością

CL: W ramach Grupy jesteśmy zaangażowani w organizację ruchu kolejowego, przewozów pasażerskich i towarowych. Jesteśmy też największym właścicielem nieruchomości w miastach i jednym z największych pracodawców w kraju, a nasze inwestycje są motorem dla całej gospodarki kraju. To mnóstwo punktów styku i wielka odpowiedzialność, która wyraża się także w działaniach prospołecznych.
Kampania „Bezpieczny Przejazd” to akcja trwająca od lat i mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ruchu kolejowego, samochodowego i pieszego. „Nowoczesny Senior” to program aktywizacji osób starszych, głównie byłych pracowników kolei, prowadzony w ramach Fundacji Grupy PKP. Jednocześnie jest to forma budowania mostu pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem i wzajemnej wymiany wiedzy z różnych obszarów.
Inną z bardzo ważnych inicjatyw Fundacji są działania na rzecz wspierania i rozwoju zawodowego szkolnictwa kolejowego. W minionych latach znalazło się ono w bardzo trudnej sytuacji, a wręcz zaczęło zanikać. Efektem tego był boleśnie odczuwalny brak młodych, dobrze wykwalifikowanych kadr na kolei. Grupa PKP aktywnie wspiera wszystkie działania, które mają odwrócić ten negatywny trend. Kolejny istotny obszar działań Fundacji to zaangażowanie w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych. Jest to na przykład kwestia postrzegania i podejścia do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Aktywnie promujemy postawy życzliwości, empatii, ale także czuwamy nad tym, aby były one powszechne wśród naszych pracowników. To szczególnie ważne chociażby w kontekście realizowanego przez PKP S.A. programu modernizacji dworców kolejowych. Jednym z jego głównych założeń jest dostosowywanie naszych obiektów do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych.
Fundacja ma ponadto swój wkład w propagowanie tradycji i historii polskiego kolejnictwa. Tak jak wspomniałam na początku, chcemy przypomnieć, czym jest etos kolejarza. Wszystkie te programy są bardzo dobrym przykładem tego, do jakiej kolei dążymy – do takiej, która umiejętnie łączy tradycję z nowoczesnością i innowacje z wieloletnim doświadczeniem.