Wywiady

Mamy motywację

Hubert Stępniewicz, prezes zarządu H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. zidentyfikował pozycję rynkową spółki, jej plany oraz omówił kwestię konsolidacji rynku producentów taboru w Polsce.

Raport Kolejowy: Panie Prezesie, rynek produkcji taboru w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie. Jak Pan oceni ostatnie miesiące FPS Cegielski?

Hubert Stępniewicz: Ten rok jest dla FPS jest bardzo pracowity. Głównym zadaniem produkcyjnym jest modernizacja 60 wagonów 111A/174A dla PKP Intercity. To dla nas projekt szczególny, bowiem obejmuje zarówno głęboką modernizację pudła jak i produkcję nowych wózków 25An, zastępujących starą konstrukcję 4Anc. Dzięki temu wzrasta komfort i bezpieczeństwo podróży a wagon po modernizacji będzie podróżował z prędkością 160 km/h. Tak znaczący wolumen produkcji stanowi doskonałą motywację do wdrażania kolejnych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych w celu skrócenia czasu wykonania projektu, obniżenia jego kosztu oraz stałej poprawy jakości.Równolegle na „deskach kreślarskich” naszych konstruktorów powstają projekty nowych wagonów zgodnych z TSI dla PKP Intercity oraz dwunapędowy innowacyjny zespół trakcyjny o nazwie PLUS. Poszukujemy też kolejnych zamówień w kraju i poza jego granicami. Mamy zatem ręce pełne pracy.

RK: Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, uważa, że FPS stał się ważnym graczem na rynku. Jak się Pan odniesie do tych słów?