Aktualności

Nowoczesny symulator POLREGIO

Sukcesywnie zwiększa się ilość symulatorów, które znajdują się na stanie polskich przewoźników. W lipcu wierne odwzorowanie kabiny IMPULS II otrzymały Przewozy Regionalne.

Symulator trafił do nowoutworzonego Centrum Szkolenia Maszynistów a POLREGIO otrzymała go od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jednostkę wykonał NEWAG.
Nowopowstałe Centrum Szkolenia Maszynistów będzie miało za zadanie szkolenie kandydatów na maszynistów. Wyposażone zostało w sale wykładowe i pomoce dydaktyczne. W jego murach będą przeprowadzane szkolenia i egzaminy (kwalifikacyjne, weryfikacyjne, okresowe) na stanowiska bezpośrednio związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego:

  • kierownika pociągu,
  • rewidenta taboru,
  • ustawiacza,
  • manewrowego,
  • konduktora,
  • kasjera biletowego.

Uroczystość przekazania nowego symulatora oraz otwarcia Centrum Szkolenia Maszynistów odbyła się 29 czerwca w Lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie.
Prezes PR, Krzysztof Zgorzelski podkreślił, że przejęcie symulatora to oznaka dobrej współpracy z władzami samorządowymi. Jak zaznaczył:
– Z sukcesem kończymy proces restrukturyzacji i patrzymy w przyszłość. W tym miejscu chciałbym podziękować marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi za owocną i wręcz wzorową współpracę będącą przykładem na to, że wspólna praca samorządu, czyli organizatora transportu w regionie z przewoźnikiem pozwala podnosić jakość przewozów i poziom bezpieczeństwa dla pasażerów poprzez kształcenie nowych kadr i nowoczesny, komfortowy tabor .