Aktualności

Nowoczesny symulator POLREGIO

Sukcesywnie zwiększa się ilość symulatorów, które znajdują się na stanie polskich przewoźników. W lipcu wierne odwzorowanie kabiny IMPULS II otrzymały Przewozy Regionalne.

Symulator trafił do nowoutworzonego Centrum Szkolenia Maszynistów a POLREGIO otrzymała go od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jednostkę wykonał NEWAG.
Nowopowstałe Centrum Szkolenia Maszynistów będzie miało za zadanie szkolenie kandydatów na maszynistów. Wyposażone zostało w sale wykładowe i pomoce dydaktyczne. W jego murach będą przeprowadzane szkolenia i egzaminy (kwalifikacyjne, weryfikacyjne, okresowe) na stanowiska bezpośrednio związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego:

  • kierownika pociągu,
  • rewidenta taboru,
  • ustawiacza,
  • manewrowego,
  • konduktora,
  • kasjera biletowego.

Uroczystość przekazania nowego symulatora oraz otwarcia Centrum Szkolenia Maszynistów odbyła się 29 czerwca w Lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie.
Prezes PR, Krzysztof Zgorzelski podkreślił, że przejęcie symulatora to oznaka dobrej współpracy z władzami samorządowymi. Jak zaznaczył:
– Z sukcesem kończymy proces restrukturyzacji i patrzymy w przyszłość. W tym miejscu chciałbym podziękować marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi za owocną i wręcz wzorową współpracę będącą przykładem na to, że wspólna praca samorządu, czyli organizatora transportu w regionie z przewoźnikiem pozwala podnosić jakość przewozów i poziom bezpieczeństwa dla pasażerów poprzez kształcenie nowych kadr i nowoczesny, komfortowy tabor .

Natomiast marszałek województwa zachodniopomorskiego pochwalił się, ze województwo dysponuje najnowocześniejszym taborem w kraju.
Dodał także, że:
– Już w tym roku wszystkie połączenia regionalne zrealizujemy nowymi lub zmodernizowanymi pojazdami. Kończymy ogromną inwestycję wymiany taboru, która łącznie obejmuje niebagatelną sumę 1 mld zł. Będziemy nadal pracować nad tym, aby na Pomorzu Zachodnim podróżowało się bezpiecznie, wygodnie i szybko. Symulator jest częścią tego planu, bo pozwoli jeszcze lepiej szkolić maszynistów, ludzi, w których ręce oddajemy nasze zdrowie i życie.
Natomiast Andrzej Chańko, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Przewozów Regionalnych w Szczecinie nadmienił, że od stycznia 2019 r. każdy maszynista musi przejść obowiązkowe szkolenie w symulatorze, minimum trzy godziny jeden raz w roku. I jak zaznaczył że do tej pory maszyniści musieli odbywa
szkolenie w Kruszewcu. Jednak teraz będą mogli szkolić się w Szczecinie. Jesteśmy drugim w Polsce Oddziałem pod względem wielkości zleconej nam pracy eksploatacyjnej.
Symulator pojazdu trakcyjnego typu 31WE/36WE charakteryzuje się budowę modułową. Składa się z:

  • kabiny symulatora,
  • pulpitu maszynisty,
  • układów projekcji,
  • systemu dźwiękowego.

Każdy z elementów został tak zaprojektowany, aby w największym stopniu oddać realia prowadzenia pociągu. Kabina symulatora została wykonana wspólnie z producentem IMPULSA II firmą NEWAG. W rezultacie pulpit maszynisty symulatora jest taki sam jak w pociągach, które poruszają się po torach. Kabina posiada zatem oryginalny fotel oraz podest. Zachowana została także kolorystyka pojazdu, a do wykonania zostały zastosowane te same materiały. Pulpit wyposażony jest w takie same jak w IMPULSIE urządzenia sterujące, znajdujące się w miejscach odwzorowujących ich realne położenie. Ponadto wykorzystano monitory o wysokiej rozdzielczości pozwalające na idealne odwzorowanie rzeczywistych warunków jazdy.
Bardzo ciekawym rozwiązaniem w symulatorze 31WE/36WE jest system przestrzennego dźwięku. Urealnia to odgłosy i dźwięki pochodzące z wnętrza kabiny, hałas silnika zależny od prędkości i obciążenia, odgłos toru (np. dźwięku wydawanego przez szyny i zwrotnice) w zależności od prędkości jazdy i powierzchni oraz dźwięki innych pojazdów i obiektów (np. przejeżdżających pociągów). Symulator posiada budowę modułową umożliwiającą rozszerzenie, rozbudowę systemu w przyszłości o kolejne nowe funkcjonalności.