Konferencja

Przyszłość transportu kolejowego w Polsce Wschodniej

Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce Wschodniej i jej wpływ na Rozwój społeczno-gospodarczy makroregionu były tematem przewodnim Konferencji zorganizowanej w Olsztynie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Na zaproszenie CUPT w stolicy Warmii i Mazur stawili się przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Komisji Europejskiej, władz samorządowych, biznesu, w tym branży transportowej, świata nauki, instytucji krajowych odpowiedzialnych za wdrażanie środków europejskich oraz zarządcy infrastruktury transportowej.

Podczas otwarcia konferencji, Przemysław Gorgol – p.o. Prezesa CUPT, powiedział między innymi: Konferencja została zorganizowana przede wszystkim dlatego, że inwestycje kolejowe w Polsce Wschodniej nie były dotąd, tak naprawdę, tematem żadnej znaczącej konferencji ani debaty w ciągu ostatnich kilku lat. Wynikało to z faktu, że inwestycjekolej w regionie Polski Wschodniej do momentu wprowadzenia Krajowego Programu Kolejowego, nie były inwestycjami znaczącymi. W ramach KPK natomiast planuje i realizuje się szereg inwestycji, które mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju infrastruktury kolejowej w tym regionie.