Tramwaje

Linia do Konstantynowa nie w tym roku

W tym roku modernizacja linii tramwajowej do Konstantynowa nie zostanie ukończona – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi. Zakończenie projektu przesunięto na pierwszą połowę 2024 r. Magistrat jednak uspokaja: inwestycja nie zdrożała, środki pozyskane z Unii Europejskiej są bezpieczne.

Prace modernizacyjne prowadzone są na obu odcinkach torowiska tramwajowego – od strony miasta Łodzi oraz na odcinku konstantynowskim. Początkowo zakończyć się miały w grudniu 2023 r. Wiemy jednak, że tak się nie stanie. Opóźnienie w pozyskiwaniu dokumentacji i zezwoleń sprawiło, że inwestycja przesunęła się w czasie. Umowa na modernizację Ruch na linii zawieszono w roku 2019. Po przeprowadzonych analizach stwierdzono bardzo zły stan infrastruktury torowej oraz sieciowej. W 2020 r. władze Łodzi oraz Konstantynowa wypracowały porozumienie i podpisały symboliczny dokument dotyczący planu modernizacji linii. Tego zadania podjęło się konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane KEMY wraz z MPK-Łódź.

Podpisana umowa obejmuje budowę nowego torowiska i sieci trakcyjnej na odcinku od ul. Krakowskiej do pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim. 7- kilometrowy fragment przeznaczony do remontu podzielono na dwa odcinki. Łódzki, o długości ok. 2,8 km, obejmuje ul. Konstantynowską od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej. Prace dotyczą przebudowy jednotorowej linii wraz z trakcją i kablami trakcyjnymi, budowę nowej podstacji wraz z wyposażeniem oraz trzech mostów nad rzeką Łódką.

Na odcinku konstantynowskim docelowo będzie nowe torowisko, na mijankach Srebrna i Gdańska pojawią się nowe zwrotnice i instalacje do ich ogrzewania, a na jednotorowych odcinkach linii – zmodernizowany system sterowania ruchem. Na nowych peronach przystankowych staną wiaty z ławkami. Wartość inwestycji to ok. 81 mln zł, z czego na fragment łódzki przypada ok. 56,5 mln zł, a na konstantynowski – ok. 24,4 mln zł.

Opóźnienia w pracach

Wykonawca inwestycji, z uwagi na brak odpowiednich dokumentów, nie mógł ruszyć z pracami zasadniczymi na terenie Łodzi. Teraz samorząd niezbędne dokumenty pozyskał. – Modernizacja linii do Konstantynowa nabrała tempa, a to za sprawą otrzymanej kilka tygodni temu decyzji ZRID-u. Niestety, wydłużony czas opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnień do dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID-u dopiero w sierpniu 2023 r. spowodowało, że w bieżącym roku nie ma możliwości ukończenia tej inwestycji.

-Projekt zostaje przesunięty na pierwszą połowę 2024 r. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zabezpieczono środki finansowe, które nie zostaną wydane w tym roku. Chcę wszystkich uspokoić: nie zwiększono wartości inwestycji i nie grozi nam utrata dofinansowania unijnego – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich.

Dodaj komentarz