Pasażer

ŁKA bezterminowo wydłuża ważność biletów okresowych dla pracowników służby zdrowia

Fot. Wikimedia / CC

Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadziła do odwołania możliwość wydłużenia biletów okresowych „ŁKA” dla osób wykonujących pracę w szpitalu, laboratorium oraz w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Osobami uprawnionymi do tego są:

  • lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
  • pracownicy którzy zajmują się utrzymaniem czystości oraz pracownicy kuchni w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego albo zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  placówka medyczna;
  • ratownicy medyczni – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
  • dyspozytor medyczny – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
  • kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
  • pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
  • wolontariusze, studenci kierunków medycznych wykonujący pracę w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez placówkę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest obiekt medyczny.

Wspomniane osoby mogą podróżować pociągami kat. ŁKA oraz ŁKA Sprinter zgodnie ze wskazaną na bilecie relacją i kategorią pociągu. Uprawnienie wydawane jest na podstawie wymienionych dokumentów, potwierdzających wykonywany zawód lub miejsce pracy.

Bilety wydane na podstawie oferty specjalnej Spółki POLREGIO „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia” są honorowane w pociągach ŁKA

Dodaj komentarz