Raport z Polski Wywiady

Marcin Horała: Raport NIK laurką dotychczasowego projektu CPK [WYWIAD]

Koncepcja jak sama nazwa wskazuje, jest koncepcją. Nie jest ani biznesplanem, ani testem prywatnego inwestora. Koncepcja służyła temu, aby zacząć prace nad różnego rodzaju dokumentami. Test prywatnego inwestora, kilkukrotnie już aktualizowany, jest. Mówimy tu o samym komponencie lotniskowym, który jest przedsięwzięciem komercyjnym. TPI nie znalazł się w koncepcji, bo nie temu ona służy. Co innego, jeśli mówimy o budowie linii kolejowych, które z samego założenia są inwestycją niekomercyjną. Nie ma w Polsce biznesplanów i testów prywatnego inwestora dla odcinków dróg krajowych, autostrad i linii kolejowych. Jest to infrastruktura publiczna z założenia niekomercyjna. Dla nich prowadzone są innego rodzaju badania, jak choćby Pasażerski Model Transportowy czy Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko.

Kolejną kwestią poruszoną w raporcie jest opóźnienie harmonogramu. Czy rzeczywiście?