Raport z Polski Wywiady

Marcin Horała: Raport NIK laurką dotychczasowego projektu CPK [WYWIAD]

W tym przypadku mówimy o zupełnie wstępnym harmonogramie, przyjętym w koncepcji jako wstęp do prac, który później był aktualizowany. Nastąpiło w nim przesunięcie w kierunku położenia większego nacisku na etap przygotowawczo-planistyczny. Dzięki lepszemu przygotowaniu mniej czasu poświecimy na etap realizacyjny. Jak najbardziej mieścimy się w harmonogramie, który przewiduje zakończenie prac w roku 2027. Chciałbym podkreślić, co zawsze robię, że jest to harmonogram niezwykle ambitny, którego osiągniecie byłoby ogromnym sukcesem, bo znaczyłoby, że budujemy na poziomie rekordu europejskiego i blisko rekordów światowych. Wiele znaków zapytania przed nami.