Aktualności

Mikroprocesorowe systemy sterowania ruchem pociągów od RWA

Wszelkie systemy produkcji RWA dopasowane są do współczesnych zasad eksploatacji technicznej torów kolejowych.


W zestawie systemów oferowanych przez nas stosowane są wyłącznie protokoły standardowe i interfejsy, a także urządzenia produkowane seryjnie. To umożliwia dalszy rozwój systemów w następujących kierunkach: integracja z innymi systemami; identyfikacja jednostek ruchomych, harmonogram wykonanego ruchu pociągów itp.
Systemy opracowania RWA wykonane są w oparciu o bazę elementów firmy Schneider Electric, przeznaczonej do systemów automatyzacji przemysłowej. Struktura budowy systemu „2 z 2-ch” wraz z wysoce niezawodnymi urządzeniami (na przykład średni czas między awariami stanowi 300 000 – 400 000 godzin (~ 30-40 lat)), pozwala na budowę systemów, których wskaźniki bezpieczeństwa i niezawodności są zgodne z normami kolejowymi. Oprogramowanie użytkowe systemów opracowywane jest w środowisku programowym Unity Pro zgodnym z normą międzynarodową IEC 61131-3 (MEK61131-3), co zabezpiecza jedyne środowisko opracowania programu dla systemów sterowania w kilku językach programowania.

Systemy sterowania RWA – to systemy z otwartą architekturą.

Oprogramowanie UnityPro jest oparte na zasadzie otwartości, co umożliwia skuteczne i proste współdziałanie z oprogramowaniem innych systemów. Niniejsze środowisko programowe umożliwia programowanie w takich językach standardowych: FBD — język bloków funkcyjnych, graficzny język programowania normy IEC 61131-3 i LD — język drabinkowy posiadający wygodną składnie do wymiany schematów logicznych wykonanych na urządzeniach przekaźnikowych.
Więc przy opracowaniu systemów stosowane są języki programowania maksymalnie zgodne ze specyfiką budowy schematów automatyki kolejowej i zawierające sprzęt przekaźnikowy i zestaw typowych bloków.
Wykorzystanie standardowych języków programowania pozwala na tworzenie systemów z otwartą architekturą, których oprogramowanie jest dostępne dla osób obsługujących, posiadających podstawowe nawyki użytkownika sprzętu komputerowego. Przy czym surowa kolejność wykonania programu skutkuje prostą wewnętrzną strukturą rozkazów, które transmitują się w szybki i niezawodny kod, co wyklucza możliwość popełnienia błędów najczęściej spotykanych przy sporządzeniu programów w obiektowo orientowanych językach.
Opracowanie i nastawienie wykonywane jest na wszelkich poziomach z maksymalnym wykorzystaniem gotowych systemów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

Systemy sterowania RWA nie wymagają opłaty za użytkowanie. Dlaczego płacić więcej?

 Zastosowanie oprogramowania nie wymaga w przyszłości okresowych opłat za użytkowanie. Oprogramowanie ma środki diagnostyki.Niniejsze podejście pozwala na eksploatację systemu automatyki i telemechaniki kolejowej opracowania RWA przez obecnych specjalistów branży.
Przy wprowadzeniu do eksploatacji systemu zleceniodawca dostaje cały pakiet dokumentacji technicznej, w tym oprogramowanie użytkowe dostępne w postaci graficznej i powtarza przekaźnikowe schematy sygnalizacji, centralizacji i blokady (SCB). Wydrukowany tekst umożliwia zapisanie źródłowego oprogramowania użytkowego i dokonanie zmian zgodnie z obowiązującą w transporcie kolejowym procedurą zmiany schematów przekaźnikowych SCB.

Adaptujemy personel zleceniodawcy! Nasze systemy – współpracownicy Państwa!

 Aby zmienić oprogramowanie użytkowe nie trzeba angażować programistów – wystarczą specjaliści branży pracujący na firmie Państwa lub fachowy, którzy odbyli szkolenie w ośrodkach szkoleniowych naszej firmy bezpośrednio na obiekcie podczas prac rozruchowych. Tacy specjaliści mają prawo do zmiany oprogramowania użytkowego analogicznie do obowiązującego trybu eksploatacji systemów przekaźnikowych (zmiana egzemplarzy służby, dystancji, rewiru).
Do ochrony przed nieautoryzowanymi zmianami oprogramowania użytkowego personel obsługujący ma odpowiednie poziomy dostępu:

  • przegląd i dokonanie zmian;
  • tylko przegląd.

Listę osób posiadających prawo do zmiany oprogramowania użytkowego wyznacza kierownictwo dystancji i zatwierdza kierownictwo służby sygnalizacji i łączności. Powyższa zasada dotyczy wszystkich rodzajów systemów automatyki i telemechaniki kolejowej – stacyjnych, międzyprzystankowych, centralizacji załączania, sygnalizacji przejazdowej, DK, DC itp.

Zalety systemów RWA – nic zbędnego! Płacą Państwo tylko zasystem RWA i nic więcej!

 Przy wdrożeniu i obsłudze systemów opracowania RWA zleceniodawca płaci tylko za system, a uzyskuje więcej niż zalety:

  • Nie trzeba zwiększać zakresów prac związanych z obsługą systemów w porównaniu z aktualnymi systemami przekaźnikowymi.
  • Zastosowanie w systemach elementów półprzewodnikowych zamiast kontaktów przekaźników pozwala na zwiększenie ilości cykli komutacyjnych, przy czym w całości wyłączając okresowe sprawdzenie elementów w obszarach konserwacji SCB (bezpieczeństwo funkcjonalne przy zastosowaniu półprzewodnikowych elementów zabezpiecza się poprzez zastosowanie struktury sterowania „2 z 2-ch”).
  • Oprogramowanie użytkowe wyświetla się w dostępnej postaci graficznej, powtarzającej schematy przekaźnikowe automatyki i telemechaniki kolejowej. Przy czym w trybie „online” algorytm programu (warunkowy „przepływ prądu po celach schematów przekaźnikowych”) odzwierciedla się w formie interaktywnej, co umożliwia naoczne śledzenie współzależności logicznych.
  • Listingi oprogramowania użytkowego są drukowane, co umożliwia zachowanie oprogramowania użytkowego z formie drukowanej i dokonanie zmian zgodnie z aktualną procedurą schematów przekaźnikowych automatyki i telemechaniki kolejowej.
  • Aby zmienić oprogramowanie użytkowe nie trzeba angażować programistów – wystarczy specjalistów z wyższym wykształceniem w tematyce kolejowej, którzy odbyli szkolenie na podstawie współczesnego programu uniwersytetu lub kurs podnoszenia kwalifikacji na studiach na kierunku transport kolejowy.

Magazyn
Railway Supply
www.rws.in.ua

Dodaj komentarz