Aktualności

Wzrasta skuteczność SOK

Straż Ochrony Kolei może się pochwalić coraz większą skutecznością. Spada liczba przestępstw kolejowych co jest również efektem korzystania ze specjalistycznego sprzętu oraz nowoczesnych technologii.

Mobilne Centrum Monitoringu, foto-pułapki, noktowizory, wyszkolone psy i terenowe samochody – między innymi dzięki zastosowaniu tych środków pasażerowie mogą się czuć bezpieczniej na kolei. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei dbają o pasażerów i podróżnych monitorując tereny kolejowe, współpracując z policją i strażą miejską. Sok informuje, że takie działania przynoszą realne efekty. Przykładem może być niedawna akcja Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei, dzięki której w pociągu relacji Szczecin-Przemyśl, grupa kieszonkowców wpadła na gorącym uczynku.
Według danych Sok od 1 stycznia do 31 października doszło do 6873 zdarzeń na obszarze kolejowym. Oznacza to realny spadek ilości zdarzeń o ponad 8,5 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Większość to przestępstwa i wykroczenia o charakterze chuligańskim (graffiti, zakłócanie ładu i porządku, bójki i akty wandalizmu). Niejako w reakcji na charakter przestępstw na przestrzeni ostatnich lat, wraz z rozwojem formacji, nastąpiła zmiana pokoleniowa, wzrósł poziom wyszkolenia, a siły i środki, którymi SOK dysponuje, by zapewnić bezpieczeństwo, są adekwatne do dzisiejszych zagrożeń.
Efektem jest realny spadek przestępczości na kolei ja również wzrost bezpieczeństwa podróżnych. Wzrosło również zaufanie do funkcjonariuszy SOK.
Raport SOK został opublikowany czasie trwania w Katowicach Szczytu Klimatycznego, który także dla funkcjonariuszy tej formacji stanowił wyzwanie zatem w komunikatach podano szczegółowe dane dla województwa śląskiego.