Aktualności

Wzrasta skuteczność SOK

Straż Ochrony Kolei może się pochwalić coraz większą skutecznością. Spada liczba przestępstw kolejowych co jest również efektem korzystania ze specjalistycznego sprzętu oraz nowoczesnych technologii.

Mobilne Centrum Monitoringu, foto-pułapki, noktowizory, wyszkolone psy i terenowe samochody – między innymi dzięki zastosowaniu tych środków pasażerowie mogą się czuć bezpieczniej na kolei. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei dbają o pasażerów i podróżnych monitorując tereny kolejowe, współpracując z policją i strażą miejską. Sok informuje, że takie działania przynoszą realne efekty. Przykładem może być niedawna akcja Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei, dzięki której w pociągu relacji Szczecin-Przemyśl, grupa kieszonkowców wpadła na gorącym uczynku.
Według danych Sok od 1 stycznia do 31 października doszło do 6873 zdarzeń na obszarze kolejowym. Oznacza to realny spadek ilości zdarzeń o ponad 8,5 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Większość to przestępstwa i wykroczenia o charakterze chuligańskim (graffiti, zakłócanie ładu i porządku, bójki i akty wandalizmu). Niejako w reakcji na charakter przestępstw na przestrzeni ostatnich lat, wraz z rozwojem formacji, nastąpiła zmiana pokoleniowa, wzrósł poziom wyszkolenia, a siły i środki, którymi SOK dysponuje, by zapewnić bezpieczeństwo, są adekwatne do dzisiejszych zagrożeń.
Efektem jest realny spadek przestępczości na kolei ja również wzrost bezpieczeństwa podróżnych. Wzrosło również zaufanie do funkcjonariuszy SOK.
Raport SOK został opublikowany czasie trwania w Katowicach Szczytu Klimatycznego, który także dla funkcjonariuszy tej formacji stanowił wyzwanie zatem w komunikatach podano szczegółowe dane dla województwa śląskiego.


W kontekście tego regionu liczby dla Sok są również bardzo zadowalające.
W porównaniu z 2007 rokiem, w 2017 spadła liczba przestępstw kolejowych z 6141 do 2270. Trzykrotnie zmniejszyła się liczba kradzieży węgla, koksu czy miału z pociągów towarowych. Wyraźnie spadła liczba kradzieży kieszonkowych- w tym wypadku z 218 w 2007 do 52 w 2017. Przez ostatnią dekadę spadła również liczba kradzieży infrastruktury kolejowej, czyli sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W 2007 roku był Dekadę tem takich zdarzeń, natomiast w 2017 już tylko 367.
W tym roku doszło do 1578 zdarzeń w obszarze kolejowym województwa śląskiego. To o 316 przypadków mniej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Dariusz Bitniok, Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Katowicach, podsumował, że:
– Z roku na rok rejestrujemy znaczny spadek kradzieży czy wybryków chuligańskich. W tym roku wykryliśmy 538 zdarzeń (w 2017 roku – 590), skontrolowaliśmy 1395 skupów złomu (1326 w 2017) i nałożyliśmy 3224 mandaty (3258 w 2017) na łączną kwotę ponad 206 tysięcy złotych. Mamy lepszą organizację pracy i psy służbowe, także nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, do tego by realizować nasze codzienne zadania.


Nadmienić należy, że wzrost skuteczności związany jest także z faktu, że funkcjonariusze w swojej pracy korzystają z takich udogodnień jak Mobilne Centrum Monitoringu, nazywane przez przestępców „zmorą”. To samochód wyposażony w radiostacje i kamery filmujące także nocą. Sokiści dysponują także noktowizorami oraz foto-pułapkami, które montuje się w miejscu, gdzie mogą pojawić się złodzieje. Foto-pułapka reaguje na ruch i robi zdjęcie, które trafia do służby dyżurnej. Ta z kolei informuje funkcjonariuszy, którzy natychmiast ruszają na miejsce zdarzenia. W służbie dużą rolę odgrywają też wyszkolone psy służbowe, które towarzyszą sokistom w ich codziennej pracy. Funkcjonariusze SOK biorą udział w szkoleniach na strzelnicy, ćwiczeniach sportowych, mają także ukończone kursy technik i taktyk interwencyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dodaj komentarz