Inwestycje Wydarzenia

Mostostal Warszawa zmienia wrocławską lokomotywownię PKP Intercity

Firma Mostostal Warszawa zakończyła I i II etap przebudowy elementów hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny. W ramach prac wykonawca zmodernizował kanały rewizyjne. Koszt całego kontraktu wynosi prawie 30 mln zł.

"Lokomotywownia

W ramach umowy Mostostal Warszawa przebuduje kanały rewizyjne i posadzki w hali lokomotywowni na stacji postojowej Wrocław. Zakończenie inwestycji PKP Intercity planuje na pierwszy kwartał 2023 r. Wówczas minie 20 miesięcy od podpisania umowy.

W obiekcie należącym do narodowego przewoźnika wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Inwestycja podniesie standard utrzymania taboru i ergonomii pracy. Po przebudowie poprawi się również gospodarka wodna obiektu.

Mostostal Warszawa przebuduje zaplecze techniczne PKP Intercity we Wrocławiu

Stacja postojowa we Wrocławiu jest jednym z naszych strategicznych obiektów o dużym znaczeniu dla codziennego ruchu pociągów PKP Intercity. Jej rozbudowa ma istotny wpływ na siatkę połączeń i jej rozwój w województwie dolnośląskim. Inwestycje, takie jak ta we Wrocławiu przyczyniają się do podnoszenia jakości świadczonych przez PKP Intercity usług. Poprawiają również komfort pracy załogi – wskazuje Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

 

Zakres prac

W zakres przeprowadzanych robót wchodzi między innymi: wykonanie nowych kanałów rewizyjnych z elementów prefabrykowanych (pogłębienie kanałów, wykonanie wyjść awaryjnych) wraz z nowym torowiskiem oraz posadzkami betonowymi, instalacja oświetlenia w kanałach rewizyjnych, instalacja wentylacji nawiewnej w kanałach rewizyjnych, instalacja kanalizacji (pompy odwadniające, kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna) oraz instalacja gniazd wtykowych w kanałach.

Przebudowa hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny to jedno z ważnych zadań, które Mostostal Warszawa realizuje dla polskich kolei. Budujemy ekologiczną myjnię dla pociągów, również zlokalizowaną we Wrocławiu, a także przeprowadzamy generalny remont zabytkowego Dworca PKP Gdańsk Główny. Potwierdzamy naszą pozycję sprawnej firmy budowlanej, która realizuje również inwestycje kolejowe – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

 

Koszty inwestycji PKP Intercity

Przebudowa jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00]. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653 730 052,05 zł dotacji.

Modernizacja stacji postojowej we Wrocławiu to niejedyna inwestycja, którą Mostostal Warszawa wykonuje dla polskich kolei. Firma jest odpowiedzialna za budowę proekologicznej myjni automatycznej we Wrocławiu dla PKP Intercity. Ponadto, zajmuje się modernizacją dworca PKP Gdańsk Główny.

Inwestycje w nowoczesne, przyjazne środowisku stacje postojowe

Aby zapewnić wysoki standard obsługi nowoczesnego taboru, do 2030 roku PKP Intercity zainwestuje 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie. Wykonawca dostosuje je do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. W 2030 roku przewoźnik będzie dysponować 52 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie całej Polski.

Dodaj komentarz