Inwestycje Wydarzenia

Mostostal Warszawa zmienia wrocławską lokomotywownię PKP Intercity

Firma Mostostal Warszawa zakończyła I i II etap przebudowy elementów hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny. W ramach prac wykonawca zmodernizował kanały rewizyjne. Koszt całego kontraktu wynosi prawie 30 mln zł.

"Lokomotywownia

W ramach umowy Mostostal Warszawa przebuduje kanały rewizyjne i posadzki w hali lokomotywowni na stacji postojowej Wrocław. Zakończenie inwestycji PKP Intercity planuje na pierwszy kwartał 2023 r. Wówczas minie 20 miesięcy od podpisania umowy.

W obiekcie należącym do narodowego przewoźnika wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Inwestycja podniesie standard utrzymania taboru i ergonomii pracy. Po przebudowie poprawi się również gospodarka wodna obiektu.

Mostostal Warszawa przebuduje zaplecze techniczne PKP Intercity we Wrocławiu

Stacja postojowa we Wrocławiu jest jednym z naszych strategicznych obiektów o dużym znaczeniu dla codziennego ruchu pociągów PKP Intercity. Jej rozbudowa ma istotny wpływ na siatkę połączeń i jej rozwój w województwie dolnośląskim. Inwestycje, takie jak ta we Wrocławiu przyczyniają się do podnoszenia jakości świadczonych przez PKP Intercity usług. Poprawiają również komfort pracy załogi – wskazuje Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

 

Zakres prac

W zakres przeprowadzanych robót wchodzi między innymi: wykonanie nowych kanałów rewizyjnych z elementów prefabrykowanych (pogłębienie kanałów, wykonanie wyjść awaryjnych) wraz z nowym torowiskiem oraz posadzkami betonowymi, instalacja oświetlenia w kanałach rewizyjnych, instalacja wentylacji nawiewnej w kanałach rewizyjnych, instalacja kanalizacji (pompy odwadniające, kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna) oraz instalacja gniazd wtykowych w kanałach.

Przebudowa hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny to jedno z ważnych zadań, które Mostostal Warszawa realizuje dla polskich kolei. Budujemy ekologiczną myjnię dla pociągów, również zlokalizowaną we Wrocławiu, a także przeprowadzamy generalny remont zabytkowego Dworca PKP Gdańsk Główny. Potwierdzamy naszą pozycję sprawnej firmy budowlanej, która realizuje również inwestycje kolejowe – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

 

Koszty inwestycji PKP Intercity

Przebudowa jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00]. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653 730 052,05 zł dotacji.