Aktualności Inwestycje

Nowa podbijarka ZRK-DOM przyspieszy prace na liniach kolejowych

Sprawne wykonanie prac na sieci oraz lepsze utrzymanie linii kolejowych zapewni nowoczesna podbijarka torów i rozjazdów. Zakupiony sprzęt zasili park maszynowy Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. – spółki zależnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i zwiększy możliwości kolei. Dla pasażerów oznacza to bezpieczniejsze podróże. Dla przewoźników towarowych sprawny przewóz ładunków.

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. odebrał od firmy Plasser & Theurer uniwersalną podbijarkę rozjazdów i torów typu UNIMAT 09-4×4/4S Dynamic. To druga maszyna, która w ramach zawartej 5 lipca 2018 r. umowy, trafiła do ZRK-DOM – spółki zależnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W ubiegłym roku odebrano podbijarkę torową Dynamic Tamping Express 09-3X.

Obie maszyny to jedne z najnowocześniejszych maszyn w Europie. Wyposażone są w moduł dynamicznej stabilizacji toru, co umożliwia szybkie, sprawne i efektywne prowadzenie robót.
Dzięki wykorzystaniu tej technologii znacznie skraca się czas prac, dzięki czemu zaraz po ich zakończeniu, pociągi mogą jechać bez ograniczeń prędkości.

– Nowoczesne maszyny gwarantują szybsze tempo prac. Dla pasażerów pociągów i przewoźników towarowych oznacza to sprawniejsze i punktualniejsze podróże. Sprzęt dobrze sprawdza się również w trakcie prac utrzymaniowych. W efekcie otrzymujemy wysoką jakość infrastruktury i wyższy poziom bezpieczeństwa, co dla nas, jako zarządcy infrastruktury kolejowej, jest priorytetem – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Nowoczesny sprzęt dla planowych podróży

Zakupiona maszyna to wysokowydajna uniwersalna podbijarka służąca do poziomowania, podnoszenia, regulowania i podbijania torów oraz rozjazdów. Wszystkie funkcje połączono w jednej maszynie dla lepszej wydajności i jakości prac. Pojazd o ponad 34 m długości i wadze 144 ton potrafi w ciągu jednej godziny wyregulować wraz ze stabilizacją 800 m toru.

Nowy sprzęt zapewni sprawną i szybką realizację prac interwencyjnych i naprawczych torów, dzięki czemu pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo przewozów pasażerskich i towarowych. Maszyna będzie wykorzystywana także w robotach inwestycyjnych, m.in. przy przebudowie układu torowego stacji Radom Wschodni.

– Zakup dwóch nowych, wysokowydajnych podbijarek, torowej Dynamic Tamping Express 09-3X oraz rozjazdowo–torowej typu Unimat 09-4×4/4S Dynamic o najnowocześniejszych parametrach pracy to kolejny etap największego programu inwestycyjnego spółki. Wysoka wydajność i jakość pracy zwiększą nie tylko potencjał maszynowy, ale również pozycję konkurencyjności spółki na rynku – mówi Janusz Busz, prezes Zarządu Zakładu Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

 

Nowoczesny sprzęt w spółkach PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i spółki od niej zależne inwestują w nowoczesny sprzęt, który daje większe możliwości sprawnej realizacji inwestycji kolejowych i prowadzenia prac utrzymaniowych.

Odebrana we wrześniu ubiegłego roku przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. podbijarka torowa Dynamic Tamping Express 09-3X, wykonuje już prace m.in. na liniach Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny oraz Leszno – Głogów. Z kolei palownica dwudrogowa PV 15 RPR odebrana w sierpniu 2019 r. jest wykorzystywana m.in. na liniach Łódź Kaliska – Zgierz i Łódź Widzew – Kutno, gdzie pracuje przy wbijaniu w podłoże betonowych pali, służących jako fundamenty do montowania słupów sieci trakcyjnej.

Źródło: PKP PLK