Raport z Polski Wydarzenia

Nowi sygnatariusze Deklaracji ws. rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym podpisało kolejnych 25 przedstawicieli branży transportu szynowego. Dokument podpisało do tej pory 242 sygnatariuszy. 

Fot. UTK

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich przedstawicieli branży kolejowej, a głównym jej założeniem jest zdefiniowanie kultury bezpieczeństwa, jako systemu obejmującego postawy określonej grupy wobec ryzyka, bezpieczeństwa i zagrożeń, wskazującego wartości, które w danym obszarze uznawane są za kluczowe.

XII edycja podpisania Deklaracji, była wyjątkowa bo przypadła w Europejskim Roku Kolei 2021.

Chociaż nowych sygnatariuszy  przyjęliśmy wirtualnie, to jestem przekonany, że ich wkład i zaangażowanie będą stanowiły ważną część w procesie kreowania bezpiecznej i innowacyjnej kolei – powiedział podczas spotkania dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Naszym celem jest ciągła poprawa poziomu bezpieczeństwa z uwzględnieniem postępu technicznego i naukowego oraz rozwoju prawodawstwa. Dziękuję Państwu za gotowość budowania bezpiecznej kolei – dodał na zakończenie Prezes UTK.

 

Do grona sygnatariuszy 22 kwietnia 2021 r. dołączyli:

 • Blue Ocean Business Consulting sp. z o.o. wydawca portalu “NaKolei.pl”
 • Cargo Speed  International sp. z o.o.
 • Copma Polska sp. z.o.o.
 • Doradcy Kolejowi.pl Łukasz Romański
 • FDM-REW Damian Żur
 • Frauscher Polska sp. z o.o.
 • G&K Rail Consulting sp. z o.o.
 • IGL sp. z o.o. sp.k.
 • IH Systems sp. z o.o.
 • Klaster „Luxtorpeda 2.0″ koordynator klastra: Centrum Rozwoju Transportu sp. z o.o.
 • Konferencja Przewoźników Kolejowych
 • LTG Cargo Polska sp. z o.o.
 • Olkol sp. z o.o.
 • Ost-West Logistic Poland sp. z o.o.
 • Polskie Wagony sp. z o. o.
 • Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych “PROTEL” sp. z o.o.
 • Rail-Mil Computers sp. z o.o. sp. k.
 • Rail-Mil sp. z o.o. sp. k.
 • RTS Technic sp. z o.o.
 • Serwis Kolejowy
 • SIM FACTOR sp. z o.o.
 • SimKol sp. z o.o.
 • SP Tech Solutions sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Bezpieczna i Przyjazna Kolej
 • T&C sp. z o.o.

Nowi sygnatariusze przyłączając się do inicjatywy UTK zadeklarowali chęć wdrażania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i stosowania poniższych zasad:

 • bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
 • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
 • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
 • odchodzenie od przypisywania winy,
 • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
 • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
 • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Projekt Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym ruszył 6 lat temu. Dokładnie 21 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego podpisało ją ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli rynku kolejowego. Wśród sygnatariuszy znaleźli się między innymi: Ministerstwo Infrastruktury, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, przewoźnicy, zarządcy i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, jednostki certyfikujące, jednostki naukowe i badawcze, producenci taboru oraz urządzeń kolejowych, stowarzyszenia oraz media. W tym czasie udało nam się zorganizować wiele działań prowadzących do określenia odpowiedniego stosunku danego środowiska do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz