Analizy Pasażer

Pasażerowie są zadowoleni z podróży pociągami PKP Intercity [RAPORT]

Poziom zadowolenia z podróży pociągami PKP Intercity jest najwyższy od 2013 r. – od czasu rozpoczęcia badań. Wskaźnik satysfakcji wynosi obecnie 75 punktów procentowych.

Przeprowadzane od 2013 roku cykliczne badania poziomu satysfakcji pasażerów z podróży pociągami PKP Intercity pokazują, że ostatnie 7 lat to wielka zmiana na plus w oczach podróżnych. Obecny wskaźnik satysfakcji wynosi 75 punktów procentowych (obliczany jako różnica między procentem pasażerów wskazujących najwyższe oceny a tymi wskazujące najniższe) i jest o 4 p.p. wyższy niż rok temu. Szczególnie dużą różnicę widać, gdy porówna się obecne wyniki z tymi z pierwszego badania, przeprowadzonego w 2013 roku. Wówczas wskaźnik satysfakcji wyniósł 33 p.p. Zadowolenie z usług PKP Intercity wzrosło więc od tego czasu aż o 42 p.p.