Analizy Pasażer

Pasażerowie są zadowoleni z podróży pociągami PKP Intercity [RAPORT]

Poziom zadowolenia z podróży pociągami PKP Intercity jest najwyższy od 2013 r. – od czasu rozpoczęcia badań. Wskaźnik satysfakcji wynosi obecnie 75 punktów procentowych.

Przeprowadzane od 2013 roku cykliczne badania poziomu satysfakcji pasażerów z podróży pociągami PKP Intercity pokazują, że ostatnie 7 lat to wielka zmiana na plus w oczach podróżnych. Obecny wskaźnik satysfakcji wynosi 75 punktów procentowych (obliczany jako różnica między procentem pasażerów wskazujących najwyższe oceny a tymi wskazujące najniższe) i jest o 4 p.p. wyższy niż rok temu. Szczególnie dużą różnicę widać, gdy porówna się obecne wyniki z tymi z pierwszego badania, przeprowadzonego w 2013 roku. Wówczas wskaźnik satysfakcji wyniósł 33 p.p. Zadowolenie z usług PKP Intercity wzrosło więc od tego czasu aż o 42 p.p.

W pociągach czujemy się bezpiecznie

Podczas badania były ocenianie także inne czynniki wpływające na satysfakcję z podróży, które w czasie panującej obecnie epidemii mają szczególne znacznie. Pasażerowie bardzo wysoko ocenili poczucie bezpieczeństwa w pociągu – wskaźnik satysfakcji w tej kategorii wyniósł 83 p.p. Od 2013 roku satysfakcja z bezpieczeństwa w pociągu wzrosła aż o 45 p.p. (wówczas wyniosła zaledwie 38 p.p.).

Niezwykle cieszy nas poczucie pasażerów, że kolej to środek transportu, któremu można zaufać. Nie spoczywamy jednak na laurach i dalej intensywnie pracujemy na to, aby kolej była jednoznacznie utożsamiana z bezpiecznym i wiarygodnym środkiem transportu. Epidemia chwilowo zatrzymała dynamiczny wzrost liczby pasażerów, który notowaliśmy w ostatnich latach. Proces powrotu podróżnych na kolej w takiej liczbie, jaką notowaliśmy przed epidemią wymaga czasu. Przekonywać do tego będzie stały rozwój kolei jako właśnie bezpiecznego i komfortowego środka transportu – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.