Analizy Pasażer

Pasażerowie są zadowoleni z podróży pociągami PKP Intercity [RAPORT]

Poziom zadowolenia z podróży pociągami PKP Intercity jest najwyższy od 2013 r. – od czasu rozpoczęcia badań. Wskaźnik satysfakcji wynosi obecnie 75 punktów procentowych.

Przeprowadzane od 2013 roku cykliczne badania poziomu satysfakcji pasażerów z podróży pociągami PKP Intercity pokazują, że ostatnie 7 lat to wielka zmiana na plus w oczach podróżnych. Obecny wskaźnik satysfakcji wynosi 75 punktów procentowych (obliczany jako różnica między procentem pasażerów wskazujących najwyższe oceny a tymi wskazujące najniższe) i jest o 4 p.p. wyższy niż rok temu. Szczególnie dużą różnicę widać, gdy porówna się obecne wyniki z tymi z pierwszego badania, przeprowadzonego w 2013 roku. Wówczas wskaźnik satysfakcji wyniósł 33 p.p. Zadowolenie z usług PKP Intercity wzrosło więc od tego czasu aż o 42 p.p.

W pociągach czujemy się bezpiecznie

Podczas badania były ocenianie także inne czynniki wpływające na satysfakcję z podróży, które w czasie panującej obecnie epidemii mają szczególne znacznie. Pasażerowie bardzo wysoko ocenili poczucie bezpieczeństwa w pociągu – wskaźnik satysfakcji w tej kategorii wyniósł 83 p.p. Od 2013 roku satysfakcja z bezpieczeństwa w pociągu wzrosła aż o 45 p.p. (wówczas wyniosła zaledwie 38 p.p.).

Niezwykle cieszy nas poczucie pasażerów, że kolej to środek transportu, któremu można zaufać. Nie spoczywamy jednak na laurach i dalej intensywnie pracujemy na to, aby kolej była jednoznacznie utożsamiana z bezpiecznym i wiarygodnym środkiem transportu. Epidemia chwilowo zatrzymała dynamiczny wzrost liczby pasażerów, który notowaliśmy w ostatnich latach. Proces powrotu podróżnych na kolej w takiej liczbie, jaką notowaliśmy przed epidemią wymaga czasu. Przekonywać do tego będzie stały rozwój kolei jako właśnie bezpiecznego i komfortowego środka transportu – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

 

Wypracowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla branży kolejowej jest celem ogólnospołecznego programu #bezpiecznakolej, którego inicjatorami są PKP Intercity oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Jednym z obszarów działań jest bezpieczeństwo sanitarne, obejmujące aspekty związane z utrzymaniem czystości taboru, zapewnieniem środków dezynfekcyjnych i odpowiednimi zabezpieczeniami sanitarno-epidemiologicznymi. Program skupia się także na kwestiach związanych z bezpieczeństwem taboru oraz w obiektach kolejowych. Akcja ma też zwrócić uwagę pasażerów na pociąg jako bezpieczny i wiarygodny środek transportu, który ma zdecydowaną przewagę nad innymi środkami transportu zbiorowego.

Już dzisiaj pasażerowie wysoko oceniają czystość w pociągach. Satysfakcja na poziomie 79 p.p. oznacza najlepszy wynik od 2013 roku, kiedy wskaźnik ten wynosił zaledwie 21 p.p. Wzrost o 58 p.p. oznacza, że czystość w pociągach to czynnik, w którym według podróżnych zaszła największa zmiana na plus.

Rosnący komfort podróży

Realizowane od kilku lat intensywne inwestycje w unowocześnienie floty PKP Intercity przekładają się bezpośrednio na komfort podróży. W 2013 roku wskaźnik satysfakcji z komfortu przejazdu wynosił jedynie 26 p.p., w październiku 2016 roku – 68 p.p. Ostatnie badanie przyniosło kolejny wzrost – obecnie satysfakcja z komfortu podróży oceniona została przez pasażerów na 78 p.p.

Dodaj komentarz