Personalia

Personalia

Artur Popko w zarządzie BUDIMEX

Dotychczasowy członek zarządu Budimex S.A. został powołany na funkcję wiceprezesa. Rada Nadzorcza spółki podjęła taką decyzję na wniosek prezesa.
Artur Popko będzie także sprawował funkcje dyrektora operacyjnego.
Nowy wiceprezes jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności budownictwo komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 jako kierownik budowy realizował jeden z największych projektów infrastrukturalnych – budowę autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska.
Od połowy 2004 związany z firmą Budimex-Dromex, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu.

Nowa kadencja zarządu PKP Intercity S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity S.A., które odbyło się 24 lipca 2019 r., zdecydowało o wyborze trzech byłych członków zarządu spółki na kolejną kadencję. Prezesem zarządu PKP Intercity S.A. pozostaje Marek Chraniuk. W skład obecnego zarządu spółki wchodzą:
powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 24 lipca 2019 r.:

  • Marek Chraniuk, prezes zarządu
  • Jarosław Oniszczuk, członek zarządu odpowiedzialny za obszar eksploatacji
  • Artur Resmer, członek zarządu do spraw finansowych

oraz powołany uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 22 marca 2019 r:

  • Adam Laskowski, członek zarządu odpowiedzialny za program inwestycyjny spółki

Jan Kotynia nowym członkiem zarządu ŁKA

Jan Kotynia od 1 lipca br. objął stanowisko członka zarządu w spółce ŁKA. Do zakresu jego kompetencji będą należały sprawy operacyjne w tym m.in. utrzymanie taboru i jego eksploatacja – poinformowała spółka.
Jan Kotynia jest związany z kolejnictwem od ponad 35 lat. Od 2013 r. zatrudniony w ŁKA sp. z o. o. na stanowiskach m.in. kierownika działu, naczelnika wydziału, kierownika pionu handlowego. Poprzednio przez wiele lat pracował w spółce PKP Przewozy Regionalne – Zakład w Łodzi, gdzie m.in. był naczelnikiem działu techniki i rozwoju, naczelnikiem działu marketingu, zastępcą dyrektora zakładu, a także w spółce PKP Intercity, gdzie był dyrektorem Zakładu Centralnego w Warszawie oraz naczelnikiem Sekcji Przewozów i Eksploatacji w Łodzi.
Jest absolwentem Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania i marketingu,

Dr Wojciech Kamieniecki dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr Wojciech Kamieniecki będzie pełnił funkcję Dyrektora NCBR w wyjątkowym okresie: zamknięcia obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i wypracowania nowych europejskich mechanizmów finansowania prac badawczo-rozwojowych – powiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW. „To duże wyzwanie, ale też szansa, aby pod kierownictwem nowego dyrektora, NCBR jako kluczowy podmiot łączący naukę i biznes, aktywnie wpływał na kształtowanie polityki innowacyjnej nie tylko Polski, ale też Europy w kolejnych latach.
Wojciech Kamieniecki od 16 kwietnia 2019 roku był pełniącym obowiązki dyrektora NCBR po tym, jak poprzedni dyrektor instytucji – prof. Maciej Chorowski – złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

MD

Dodaj komentarz