Aktualności

Kolejowa Strefa Schengen

Lokomotywa Vectron w barwach PKP CARGO pokonała bez zatrzymania trasę z Chojnowa do niemieckiej stacji Horka.
Był to pierwszy tego typu przejazd w ruchu międzynarodowym.

Polaryzacja ruchu kolejowego powoduje, że bardzo często przewoźnicy muszą się zatrzymywać na granicy i wymieniać lokomotywy. Zwiększa to koszty, jak również powoduje opóźnienia. Ponadto wyzwaniem dla transportu międzynarodowego jest konieczność przeprowadzenia procesu homologacji i otrzymania zezwolenia na eksploatację w każdym kraju.
Siemens pokazał jednak, że możliwe jest jednak ograniczenie trudności związanych z ruchem międzynarodowym, a w szczególności zwiększający przepustowość przejść granicznych. Pomagają w tym zarówno elektryfikacja odcinków przygranicznych, ale także realizowanie przewozów nowoczesnymi interoperacyjnymi pojazdami wielosystemowymi, które mogą kursować w wielu europejskich krajach.

– Jednym typem lokomotywy można przejechać np. z Niemiec do Rumunii, jadąc po drodze przez Austrię i Węgry. Może także jechać w drugą stronę z Polski, przez Niemcy aż do holenderskiego portu w Rotterdamie. Wszystko odbywa się bez wysiadania z pojazdu, maszynista zmienia tylko system zasilania i bezpieczeństwa na inny. Przypomina to swobodne podróżowanie samochodem w ramach strefy Schengen.

Krzysztof Celiński, prezes Siemens Mobility Sp. z o.o.

 

Tego typu lokomotywą jest Vectron, której typ posiada dopuszczenia w 18 europejskich krajach, w tym także w Polsce.
Wykorzystanie lokomotywy Vectron w takim przejeździe można było zaobserwować podczas prezentacji i przejazdu z Chojnowa do niemieckiej stacji Horka i z powrotem. przejazd odbył się pomimo tego, że w Polsce i Niemczech istnieją różne systemy zasilania trakcji elektrycznej i różne systemy bezpieczeństwa.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO SA, podkreślił, że:
– Te pojazdy usprawniają nasze przewozy międzynarodowe, gdyż pociągi nie muszą zatrzymywać się na granicy, aby dokonać wymiany lokomotywy. To pozwala na skrócenie czasu przejazdu, co ma ogromne znaczenie dla klientów.
Dodał także, że:
–Znaczenie przewozów międzynarodowych będzie dla nas rosło, gdyż jednymi z najważniejszych celów strategii Grupy PKP CARGO jest dążenie do zdobycia przez nas pozycji lidera na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku i w obszarze państw Trójmorza.

 

MD