Aktualności

Kolejowa Strefa Schengen

Lokomotywa Vectron w barwach PKP CARGO pokonała bez zatrzymania trasę z Chojnowa do niemieckiej stacji Horka.
Był to pierwszy tego typu przejazd w ruchu międzynarodowym.

Polaryzacja ruchu kolejowego powoduje, że bardzo często przewoźnicy muszą się zatrzymywać na granicy i wymieniać lokomotywy. Zwiększa to koszty, jak również powoduje opóźnienia. Ponadto wyzwaniem dla transportu międzynarodowego jest konieczność przeprowadzenia procesu homologacji i otrzymania zezwolenia na eksploatację w każdym kraju.
Siemens pokazał jednak, że możliwe jest jednak ograniczenie trudności związanych z ruchem międzynarodowym, a w szczególności zwiększający przepustowość przejść granicznych. Pomagają w tym zarówno elektryfikacja odcinków przygranicznych, ale także realizowanie przewozów nowoczesnymi interoperacyjnymi pojazdami wielosystemowymi, które mogą kursować w wielu europejskich krajach.

– Jednym typem lokomotywy można przejechać np. z Niemiec do Rumunii, jadąc po drodze przez Austrię i Węgry. Może także jechać w drugą stronę z Polski, przez Niemcy aż do holenderskiego portu w Rotterdamie. Wszystko odbywa się bez wysiadania z pojazdu, maszynista zmienia tylko system zasilania i bezpieczeństwa na inny. Przypomina to swobodne podróżowanie samochodem w ramach strefy Schengen.

MD