Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP Energetyka pomoże Captrain Polska i STK produkować zieloną energię

Listy intencyjne podpisane przez PKP Energetyka z Captrain Polska i STK to kolejne takie porozumienia z przewoźnikami kolejowymi dotyczące współpracy w pozyskiwaniu energii nietrakcyjnej z odnawialnych źródeł. Wcześniej podobne deklaracje złożyły także PKP Cargo, CTL Logistics, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Śląskie, Rail Polska, LTE Polska, Transchem i ECCO Rail.

-PKP Energetyka wspiera działania na rzecz ograniczania śladu węglowego kolei w Polsce. Cieszy fakt, że coraz więcej przewoźników kolejowych jeżdżących po polskiej sieci kolejowej dba o klimat i środowisko naturalne. W realizacji projektów związanych z fotowoltaiką chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem i kompetencjami z naszymi partnerami. Wiemy, że dążenie do neutralności klimatycznej jest naszym wspólnym zadaniem. Warto inwestować w zieloną energię – podkreśla Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

 

PKP Energetyka, Captrain Polska i STK należą do Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) – inicjatywy branży kolejowej, działającej na rzecz bardziej konkurencyjnego i przyjaznego środowisku transportu kolejowego. W zakresie efektywności energetycznej plany CEEK zakładają zmniejszenie zużycia energii w sektorze o 1,2 TWh do 2030 r. i redukcję do tego czasu emisji CO2 o 1 mln ton. W tym celu Centrum promuje rozwój technologii rekuperacji, eco-drivingu i wykorzystania instalacji OZE na terenach i obiektach kolejowych. Od 2019 roku CEEK realizuje również Program Zielona Kolej, który zakłada, że w 2030 roku 2,5 TWh (85% energii trakcyjnej używanej przez sektor kolejowy) będzie pochodziło z OZE, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla o 8 mln ton. PKP Energetyka pełni rolę integratora tego programu.