Aktualności Inwestycje

PKP Informatyka dołączyła do Klastra “Luxtorpeda 2.0”

Dokumenty potwierdzające akces spółki 20 sierpnia 2019 r. podpisali: ze strony PKP Informatyka prezes zarządu Tadeusz Turzyński oraz członek Zarządu Radosław Zawierucha, a ze strony Klastra – pan Czesław Warsewicz – przewodniczący Rady Klastra, Adam Musiał – członek Rady Klastra oraz Mateusz Izydorek vel Zydorek– Dyrektor Biura Klastra. Klaster Luxtorpeda 2.0. został powołany w 2017 roku przez liczące się podmioty działające na rynku kolejowym. Podejmuje rozliczne działania na rzecz kształtowania polityki transportowej państwa i promocję usług i towarów wytworzonych przez polski przemysł.

– Cieszę się, że PKP Informatyka przystąpiła do tak ważnej inicjatywy. Jednym ze wspólnych zadań Klastra są kwestie związane ze Wspólnym Biletem, szczególnie w kontekście uregulowań ustawowych. Mam nadzieję, że stanowisko wypracowane na forum Klastra, w skład którego wchodzą także przewoźnicy, będzie brane pod uwagę na kolejnych etapach rozwoju Wspólnego Biletu w Polsce – powiedział Tadeusz Turzyński, prezes PKP Informatyka.

– Bardzo się cieszę, że do grona firm Klastrowych dołącza PKP Informatyka. Doświadczenie, oraz zakres usług jakie spółka oferuje, stanowi ważny element rozwoju kolei. Cyfryzacja jest nieodłącznym elementem dzisiejszego świata, co również obserwujemy coraz częściej na kolei. Pasażer w ramach podróży oczekuje nie tylko komfortowego przejazdu, ale również sprawnej obsługi podczas zakupu biletu, czy bieżącej informacji o jego przejeździe. Gorąco liczę, że współpracaPKP Informatyką pomoże nam w realizacji wielu celów naszego Klastra.
– mówi Mateusz Izydorek vel Zydorek, Dyrektor Biura Klastra.

 

– To znaczący sukces dla Klastra, że kolejnym Członkiem zostaje Spółka Grupy PKP. PKP Informatyka jest istotnym graczem na rynku kolejowym i między innymi dzięki niej zmienia się oblicze kolei. W dobie permanentnej cyfryzacji, w przededniu wprowadzenia technologii 5G nie ma mowy o nowoczesnej kolei bez rozwiązań informatycznych. Sukcesywnie wszystkie aspekty transportu takie jak: bezpieczeństwo, szybkość, ekonomika czy komfort stają się pochodnymi rozwiązań cyfrowych. Dlatego też, podpisanie deklaracji przystąpienia do Klastra przez PKP Informatyka jest znaczącym krokiem dla naszego rozwoju i możliwości realizacji przyjętej misji – podkreśla Adam Musiał, Członek Rady Klastra

RK

MD

Dodaj komentarz