Przewozy towarowe

PKP PLK rozbuduje śląskie linie kolejowe. Jest przetarg

PKP PLK ogłosiła przetarg na studium wykonalności rozbudowy linii kolejowych w województwie śląskim, w tym m.in. odcinka Katowice – Mysłowice. Tym samym określone zostaną nowe możliwości kolejowe w aglomeracji śląskiej.

Planowana rozbudowa śląskich linii kolejowych podyktowana jest wciąż rosnącym zainteresowaniem podróżami w tym regionie. W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną możliwości budowy dodatkowych torów na trasie Katowice – Mysłowice. Założeniem planowanej inwestycji jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, co przyczyni się do zwiększenia przepustowości na liniach pasażerskich i towarowych, m.in. trasy KatowiceKraków.

Inwestycja ma pomóc uruchomić większą liczbę połączeń pasażerskich i zwiększyć przewóz ładunków. Ważną częścią analizy jest także ocena zwiększenia dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym poprzez budowę nowych przystanków, m.in. Mysłowice Kopalnia.