Przewozy towarowe

PKP PLK rozbuduje śląskie linie kolejowe. Jest przetarg

PKP PLK ogłosiła przetarg na studium wykonalności rozbudowy linii kolejowych w województwie śląskim, w tym m.in. odcinka Katowice – Mysłowice. Tym samym określone zostaną nowe możliwości kolejowe w aglomeracji śląskiej.

Planowana rozbudowa śląskich linii kolejowych podyktowana jest wciąż rosnącym zainteresowaniem podróżami w tym regionie. W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną możliwości budowy dodatkowych torów na trasie Katowice – Mysłowice. Założeniem planowanej inwestycji jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, co przyczyni się do zwiększenia przepustowości na liniach pasażerskich i towarowych, m.in. trasy Katowice – Kraków.

Inwestycja ma pomóc uruchomić większą liczbę połączeń pasażerskich i zwiększyć przewóz ładunków. Ważną częścią analizy jest także ocena zwiększenia dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym poprzez budowę nowych przystanków, m.in. Mysłowice Kopalnia.

Studium zawierać będzie analizy obejmujące linie kolejowe:

 • Oświęcim – Katowice (nr 138)
 • Jaworzno Szczakowa – Mysłowice (nr 134)
 • Katowice Szopienice Północne – Chorzów Stary (nr 161)
 • Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik (nr 171)
 • Chorzów Stary – Radzionków (nr 145)

Wykonawcy studium zajmą się również tematem usprawnienia kolejowych przewozów towarów na Śląsku. Badane będą możliwości przystosowania stacji do obsługi dłuższych pociągów towarowych (do 750 m). Działania obejmą stacje:

 • Siemianowice Śląskie,
 • Katowice Szopienice Płn.,
 • Katowice Muchowiec,
 • Mysłowice,
 • Brzeziny Śląskie,
 • Piekary Śl. Szarlej

Opracowane w ramach studium wstępne propozycje zostaną skonsultowane z przewoźnikami, którzy realizują lub zamierzają realizować połączenia kolejowe w aglomeracji katowickiej. Pozwoli to uwzględnić potrzeby prognozowanego ruchu pasażerskiego i towarowego przy ustalaniu koncepcji wariantów inwestycyjnych.

Ogłoszony przetarg pn. Opracowanie dokumentacji dla zadania „Prace na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice – Sosnowiec Jęzor wraz z dobudową torów aglomeracyjnych oraz na obwodnicach towarowych GOP na odc. Katowice Muchowiec – Chorzów Stary – Piekary Śl. Szarlej – Radzionków wraz z przyległymi łącznicami” realizowane jest w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice – podg. Szabelnia – Mysłowice”. Planowany termin realizacji prac studialnych to lata 2020-2023. Opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zaplanowane są w nowej perspektywie finansowej.

Źródło: PKP PLK

Reklama