Przewozy towarowe

PKP PLK rozbuduje śląskie linie kolejowe. Jest przetarg

PKP PLK ogłosiła przetarg na studium wykonalności rozbudowy linii kolejowych w województwie śląskim, w tym m.in. odcinka Katowice – Mysłowice. Tym samym określone zostaną nowe możliwości kolejowe w aglomeracji śląskiej.

Planowana rozbudowa śląskich linii kolejowych podyktowana jest wciąż rosnącym zainteresowaniem podróżami w tym regionie. W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną możliwości budowy dodatkowych torów na trasie Katowice – Mysłowice. Założeniem planowanej inwestycji jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, co przyczyni się do zwiększenia przepustowości na liniach pasażerskich i towarowych, m.in. trasy KatowiceKraków.

Inwestycja ma pomóc uruchomić większą liczbę połączeń pasażerskich i zwiększyć przewóz ładunków. Ważną częścią analizy jest także ocena zwiększenia dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym poprzez budowę nowych przystanków, m.in. Mysłowice Kopalnia.

Studium zawierać będzie analizy obejmujące linie kolejowe:

Wykonawcy studium zajmą się również tematem usprawnienia kolejowych przewozów towarów na Śląsku. Badane będą możliwości przystosowania stacji do obsługi dłuższych pociągów towarowych (do 750 m). Działania obejmą stacje:

  • Siemianowice Śląskie,
  • Katowice Szopienice Płn.,
  • Katowice Muchowiec,
  • Mysłowice,
  • Brzeziny Śląskie,
  • Piekary Śl. Szarlej

Opracowane w ramach studium wstępne propozycje zostaną skonsultowane z przewoźnikami, którzy realizują lub zamierzają realizować połączenia kolejowe w aglomeracji katowickiej. Pozwoli to uwzględnić potrzeby prognozowanego ruchu pasażerskiego i towarowego przy ustalaniu koncepcji wariantów inwestycyjnych.

Ogłoszony przetarg pn. Opracowanie dokumentacji dla zadania „Prace na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice – Sosnowiec Jęzor wraz z dobudową torów aglomeracyjnych oraz na obwodnicach towarowych GOP na odc. Katowice Muchowiec – Chorzów Stary – Piekary Śl. Szarlej – Radzionków wraz z przyległymi łącznicami” realizowane jest w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice – podg. Szabelnia – Mysłowice”. Planowany termin realizacji prac studialnych to lata 2020-2023. Opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zaplanowane są w nowej perspektywie finansowej.

Źródło: PKP PLK

Dodaj komentarz