Inwestycje Wydarzenia

PKP przebudują dworzec kolejowy w Palędziu [ZDJĘCIA]

O inwestycji mówił także wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Nowy dworzec w Palędziu odzyska swój zabytkowy charakter przy zastosowaniu ekologicznych rozwiązań i dostosowaniu do potrzeb wszystkich pasażerów. Projekt przebudowy zakłada między innymi likwidację barier architektonicznych, montaż oznaczeń w alfabecie Braille’a i tablic dotykowych. To poprawi bezpieczeństwo wszystkich podróżujących. Pieniądze na remont dworca pochodzą z budżetu krajowego i unijnego – podkreśla Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 

Modernizacja i przebudowa dworców idzie pełną parą.

– Niedawno rozpoczęliśmy przebudowę dworca w Trzemesznie, teraz ruszamy z kolejną inwestycją w województwie wielkopolskim. Tym razem jest to dworzec w Palędziu, który jest niezwykle istotny, gdyż znajduje się w bliskim sąsiedztwie Poznania, zaliczając się tym samym do jego obszaru aglomeracyjnego. Dzięki inwestycji dworzec odzyska swój historyczny wygląd, stając się przy tym obiektem nowoczesnym i spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

 

Inwestycja dofinansowana została ze środków PIiŚ.

– Przywrócenie historycznego wyglądu dworca w Palędziu z jednoczesnym dostosowaniem do potrzeb pasażerów w zakresie dostępności i bezpieczeństwa, staje się możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Modernizacja m.in. tego dworca jest częścią projektu z 59 mln zł dofinansowaniem z Funduszy UE, w ramach którego w województwach lubuskim i wielkopolskim, zostanie zmodernizowanych bądź zbudowanych 10 dworców kolejowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności transportu kolejowego – dodaje Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.