Inwestycje Wydarzenia

PKP SA zmienią dworce w Oławie, Gąsocinie i Małkini

PKP SA. zmodernizują dworce kolejowe w Oławie, Gąsocinie oraz Małkini. Inwestycje możliwe będą dzięki współpracy z samorządami tych miejscowości.

Przedstawiciele PKP SA oraz samorządów lokalnych podpisali na dworcu w Oławie porozumienie ws. inwestycji. (Fot. PKP SA)
Przedstawiciele PKP SA oraz samorządów lokalnych podpisali na dworcu w Oławie porozumienie ws. inwestycji. (Fot. PKP SA)

Spółka PKP zobowiązała się do przeprowadzenia inwestycji pod warunkiem, że samorządy lokalne wynajmą w przestrzeni dworca lokale. Taka współpraca pozwoli na połączenie na dworcach funkcji obsługi podróżnych z usługami dla mieszkańców. W Oławie, po przebudowie historycznego budynku – jednego z kilku najstarszych w Polsce dworców kolejowych, miasto zadeklarowało wynajęcie powierzchni na parterze budynku, a także piętrze ryzalitu centralnego. W tych przestrzeniach samorządy planują m. in. uruchomienie posterunku Straży Miejskiej oraz stworzenie punktu krwiodawstwa. O funkcji pozostałych lokali zdecydują przedstawiciele gminy w dalszych pracach projektowych.

Z kolei w Gąsocinie całe piętro zabytkowego, drewnianego dworca urząd przeznaczy na cele społeczno-kulturalne. W Małkini, w wybudowanym od podstaw budynku, będą mieścić się strefa obsługi podróżnych i przestrzenie przygotowane na potrzeby samorządu. PKP S.A. zobowiązały się do wykończenia lokali zgodnie z przyjętym przez poszczególnych sygnatariuszy standardem. Strony zobowiązały się również do współpracy na każdym etapie inwestycji.

PKP bardzo szeroko współpracują z samorządami w całej Polsce. Jednym z przejawów tych działań jest współdziałanie przy inwestycjach dworcowych. W wielu miejscach w kraju ten model już zadziałał. PKP zainwestowały w dworzec, a powierzchnie na nim wynajął samorząd. Przykładem może być choćby ostatnio zakończona przebudowa dworca Kraków Swoszowice, gdzie obecnie mieści Centrum Kultury Podgórze. Dzięki tego rodzaju działaniom dworce łączą w sobie funkcje związane z obsługą podróżnych z usługami przeznaczonymi dla mieszkańców. To rozwiązanie korzystne dla obu stron – podkreśla Ireneusz Maślany, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

 

Rozpoczęcie inwestycji

Obecnie przebudowy dworców w Oławie i Gąsocinie oraz budowa nowego obiektu w Małkini są na etapie przygotowania do rozpoczęcia inwestycji. W najbliższym czasie inwestor sporządzi programy funkcjonalno-użytkowe, które określą wstępne zakresy inwestycji. PKP dopracuje wszystko na etapie opracowania dokumentacji projektowych. Jednak już dziś można powiedzieć, że przebudowy dworców w Oławie i Gąsocinie obejmą poprawę ich estetyki, funkcjonalności oraz umożliwią dostosowanie budynków do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dzięki instalacji nowoczesnych systemów monitoringu i przeciwpożarowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa na dworcach i w ich otoczeniu.

Nad wszystkimi obiektami opiekę sprawuje konserwator zabytków. Właśnie dlatego wszystkie prace PKP SA przeprowadzą pod jego nadzorem. Natomiast w Małkini wykonawca postawi całkowicie nowy dworzec, uwzględniający wszystkie współczesne standardy w tym zakresie.

Dodaj komentarz