Analizy Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Plany taborowe polskich przewoźników. Priorytetem zakup nowych pojazdów

Zakup nowych i używanych lokomotyw – elektrycznych i spalinowych – dla przewozów towarowych, kolejnych wagony i pojazdów pasażerskich dwunapędowych – to potrzeby i perspektywa inwestycyjna przewoźników kolejowych w ciągu najbliższej dekady. Analiza przeprowadzona została przez Urząd Transportu Kolejowego na podstawie rocznych sprawozdań przewoźników.

Plany taborowe polskich przewoźników. Priorytetem zakup nowych pojazdów

PRZEWOZY TOWAROWE, perspektywa 2022-2025

Jak przekazał Urząd Transportu Kolejowego, do 2025 r. przewoźnicy towarowi planują zakup 21 nowych lokomotyw: 14 z napędem elektrycznym oraz 7 z napędem spalinowym. Dodatkowo chcą nabyć 12 pojazdów używanych: 5 lokomotyw elektrycznych oraz 7 spalinowych.

Na poprawę jakości podróżowania koleją wpłynie także odnowienie pojazdów już eksploatowanych. Pełnej modernizacji podlegać mają 93 lokomotywy: 60 elektrycznych oraz 33 spalinowe, natomiast do odnowienia przeznaczone zostaną 22 lokomotywy: 3 elektryczne oraz 19 spalinowych. Długi cykl życia taboru trakcyjnego pozwala przewoźnikom eksploatować te pojazdy przez ponad 30 lat, regularnie je odnawiając lub modernizując.