Analizy Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Plany taborowe polskich przewoźników. Priorytetem zakup nowych pojazdów

Zakup nowych i używanych lokomotyw – elektrycznych i spalinowych – dla przewozów towarowych, kolejnych wagony i pojazdów pasażerskich dwunapędowych – to potrzeby i perspektywa inwestycyjna przewoźników kolejowych w ciągu najbliższej dekady. Analiza przeprowadzona została przez Urząd Transportu Kolejowego na podstawie rocznych sprawozdań przewoźników.

PRZEWOZY TOWAROWE, perspektywa 2022-2025

Jak przekazał Urząd Transportu Kolejowego, do 2025 r. przewoźnicy towarowi planują zakup 21 nowych lokomotyw: 14 z napędem elektrycznym oraz 7 z napędem spalinowym. Dodatkowo chcą nabyć 12 pojazdów używanych: 5 lokomotyw elektrycznych oraz 7 spalinowych.

Na poprawę jakości podróżowania koleją wpłynie także odnowienie pojazdów już eksploatowanych. Pełnej modernizacji podlegać mają 93 lokomotywy: 60 elektrycznych oraz 33 spalinowe, natomiast do odnowienia przeznaczone zostaną 22 lokomotywy: 3 elektryczne oraz 19 spalinowych. Długi cykl życia taboru trakcyjnego pozwala przewoźnikom eksploatować te pojazdy przez ponad 30 lat, regularnie je odnawiając lub modernizując.

Przewoźnicy kolejowi coraz częściej korzystają także z lokomotyw należących do zewnętrznych przedsiębiorstw, zajmujących się dzierżawą taboru kolejowego. Spodziewać się więc należy wielu inwestycji realizowanych przez krajowe oraz zagraniczne przedsiębiorstwa ROSCO (Rolling Stock Company, pol. przedsiębiorstwo taboru kolejowego).

Do roku 2025 przewoźnicy kolejowi planują również zakup 783 wagonów platform, by rozwijać transport intermodalny. Zainwestują także w 30 nowych wagonów specjalnych oraz 200 wagonów węglarek: 110 budowy normalnej i 90 budowy specjalnej. Ponadto, nowi przewoźnicy rozważają zakup 50 używanych wagonów węglarek budowy normalnej. Te aktualnie eksploatowane przejdą naprawy i modernizacje.