Analizy Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Plany taborowe polskich przewoźników. Priorytetem zakup nowych pojazdów

Zakup nowych i używanych lokomotyw – elektrycznych i spalinowych – dla przewozów towarowych, kolejnych wagony i pojazdów pasażerskich dwunapędowych – to potrzeby i perspektywa inwestycyjna przewoźników kolejowych w ciągu najbliższej dekady. Analiza przeprowadzona została przez Urząd Transportu Kolejowego na podstawie rocznych sprawozdań przewoźników.

Plany taborowe polskich przewoźników. Priorytetem zakup nowych pojazdów

PRZEWOZY TOWAROWE, perspektywa 2022-2025

Jak przekazał Urząd Transportu Kolejowego, do 2025 r. przewoźnicy towarowi planują zakup 21 nowych lokomotyw: 14 z napędem elektrycznym oraz 7 z napędem spalinowym. Dodatkowo chcą nabyć 12 pojazdów używanych: 5 lokomotyw elektrycznych oraz 7 spalinowych.

Na poprawę jakości podróżowania koleją wpłynie także odnowienie pojazdów już eksploatowanych. Pełnej modernizacji podlegać mają 93 lokomotywy: 60 elektrycznych oraz 33 spalinowe, natomiast do odnowienia przeznaczone zostaną 22 lokomotywy: 3 elektryczne oraz 19 spalinowych. Długi cykl życia taboru trakcyjnego pozwala przewoźnikom eksploatować te pojazdy przez ponad 30 lat, regularnie je odnawiając lub modernizując.

Przewoźnicy kolejowi coraz częściej korzystają także z lokomotyw należących do zewnętrznych przedsiębiorstw, zajmujących się dzierżawą taboru kolejowego. Spodziewać się więc należy wielu inwestycji realizowanych przez krajowe oraz zagraniczne przedsiębiorstwa ROSCO (Rolling Stock Company, pol. przedsiębiorstwo taboru kolejowego).

Do roku 2025 przewoźnicy kolejowi planują również zakup 783 wagonów platform, by rozwijać transport intermodalny. Zainwestują także w 30 nowych wagonów specjalnych oraz 200 wagonów węglarek: 110 budowy normalnej i 90 budowy specjalnej. Ponadto, nowi przewoźnicy rozważają zakup 50 używanych wagonów węglarek budowy normalnej. Te aktualnie eksploatowane przejdą naprawy i modernizacje.

Odnowionych lub zmodernizowanych zostanie prawie 1,3 tys. wagonów węglarek.

PERSPEKTYWA 2026-2030

Między rokiem 2026 a 2030 przewoźnicy planują dalsze inwestycje w tabor – w tym modernizacje oraz odnowienie taboru posiadanego. Modernizację przejdzie 169 lokomotyw: 100 elektrycznych oraz 69 spalinowych, odnowionych zostanie 8 lokomotyw spalinowych.

W planach przewoźnicy mają zwiększenie aktywności w zakresie zakupu lokomotyw na własność. W latach 2026-2030 przewoźnicy zamierzają zakupić 53 nowe lokomotywy: 28 elektrycznych oraz 25 spalinowych oraz jedną używaną lokomotywę spalinową.

Przewoźnicy kolejowi nie wykluczają również dalszych inwestycji w nowe wagony platformy do przewozu jednostek intermodalnych. W latach 2026-2030 planują zakup 200 nowych wagonów platform oraz 170 wagonów specjalnych. Modernizacji oraz odnowieniu podlegać mają przede wszystkim wagony węglarki budowy normalnej, z czego 332 ma zostać w pełni zmodernizowanych, natomiast 31 odnowionych.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE, perspektywa 2022-2025

Kolejowi przewoźnicy pasażerscy zapowiadają inwestycje w tabor kolejowy w najbliższych latach. Rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa UE, co oznacza, że przewoźnicy będą mogli skorzystać z dodatkowych środków na zakup nowego oraz modernizację posiadanego taboru.

Dodaj komentarz