Inwestycje Pasażer Wydarzenia

Pociągi na Ukrainę pojadą przez Krościenko

Polskie Linie Kolejowe S.A. 3 marca br. skończą prace i wykonają odbiory na przygranicznym odcinku Uherce – Krościenko, granica państwa na linii nr 108 Krościenko – Stróże. Odcinek Uherce – Krościenko – granica państwa był nieeksploatowany od dwudziestu lat.

Na odcinku Uherce – granica państwa PLK wykonały prace niezbędne do bezpiecznego przejazdu składów pasażerskich. (Fot. PKP PLK)
Na odcinku Uhercegranica państwa PLK wykonały prace niezbędne do bezpiecznego przejazdu składów pasażerskich. (Fot. PKP PLK)

Przygraniczny odcinek leży na linii nr 108, łączącej Krościenko i Stróże przez Uherce, Zagórz, Jasło, Sanok. Dotychczas połączenie było możliwe do stacji Uherce. Dzięki wykonanym pracom, będzie możliwość wykorzystania pociągów w komunikacji do przejścia kolejowego z Ukrainą. Kolejowe przejście graniczne w Krościenku, będzie dodatkowym punktem odprawy w przewozach kolejowych.

Na odcinku Uhercegranica państwa PLK wykonały prace niezbędne do bezpiecznego przejazdu składów pasażerskich. Na jednotorowej linii wymienione zostały m.in. podkłady. Przeprowadzono przegląd, a także poprawę widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych. Prace wykonane zostały siłami Grupy PKP Polskie Linie Kolejowe.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury powiedział:

 

Polska nie pozostaje obojętna wobec tragedii narodu ukraińskiego. Przygotowanie przez Polskie Linie Kolejowe do przewozów nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 108 udrożni południowo – wschodni kierunek pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Dziękuję za sprawne prace, a także przystosowanie infrastruktury kolejowej do przejazdów w kierunku przejścia granicznego w Krościenku.