Polregio

Polregio chce renegocjować umowę z województwem kujawsko-pomorskim

Teraz spółka chce renegocjować narzuconą, zdaniem przewoźnika, umowę.

– Zależy nam na tym, żeby uruchamiać jak najwięcej pociągów i móc dowozić naszych pasażerów z co najmniej taką częstotliwością, jak jeszcze w grudniu 2020 r. – czytamy w oświadczeniu. – Dlatego chcielibyśmy renegocjować warunki umowy, które narzucił nam Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Marszałkowski jest organizatorem transportu kolejowego w regionie i może zdecydować o cofnięciu niekorzystnych dla pasażerów zmian również w trakcie obowiązywania aktualnego rozkładu jazdy.

 

Polregio zwraca się do pasażerów o udzielenie informacji, jakie połączenia są dla nich najważniejsze i których pociągów brakuje w nowym rozkładzie jazdy.

– Będziemy zabiegać u Marszałka o przywrócenie tych połączeń – dodaje przewoźnik.

 

Ankieta preferencji pasażerów – połączenia region kujawsko-pomorski >>