Polregio Raport z Polski Wydarzenia

Polregio podpisało 10-letni kontrakt na realizację połączeń w Świętokrzyskiem

Województwo Świętokrzyskie przeznaczy POLREGIO blisko 453 mln zł na realizację przewozów kolejowych przez najbliższe 10 lat. Podpisana dzisiaj umowa w ramach tzw. bezpośredniego powierzenia, zagwarantuje pasażerom ofertę połączeń kolejowych na wszystkich obecnie obsługiwanych relacjach.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

POLREGIO, należące do Agencji Rozwoju Przemysłu, oraz Województwo Świętokrzyskie podpisały dzisiaj (10.11.2020 r.) umowę określającą warunki świadczenia usług przewozów kolejowych od 13 grudnia br. przez najbliższe 10 lat. Zlecenie w trybie bezpośredniego powierzenia, którego wartość to blisko 453 mln zł (452 723 047,55 zł) umożliwi przewoźnikowi realizację usług przewozowych na dotychczas obsługiwanych i planowanych do obsługi liniach kolejowych.  Wartość planowanej całkowitej pracy eksploatacyjnej w okresie wykonywania przewozów nie będzie mniejsza niż 18 mln pockm (18 016 164 pockm).

– Coraz więcej zmodernizowanych szlaków kolejowych pozwala zwiększyć prędkość i komfort podróży kolejowych. Podpisana umowa to ważny krok do zapewnienia atrakcyjnej oferty przewozowej dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, bowiem równolegle z podpisywaniem kolejnych umów z samorządami przygotowujemy plan inwestycyjny zakładający wymianę lub modernizację znacznej części taboru i modernizację zapleczy technicznych. Naszym nadrzędnym celem jest likwidacja wykluczenia transportowego – mówi Artur Martyniuk, Prezes Zarządu POLREGIO.

 

– 12 grudnia 2020 r. upływa termin obowiązywania dotychczasowej umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich z POLREGIO. Uwzględniając dobrą współpracę Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Spółką POLREGIO postanowiliśmy o zawarciu kolejnej umowy, która będzie obowiązywała w okresie od 13 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2030 r. 10 – letnia umowa opiewa na kwotę 453 mln zł, przy założeniu wykonania ok. 20, 5 mln pociągokilometrów – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

 

– Cieszę się, że POLREGIO nadal będzie wozić naszych pasażerów. Zgodnie z założeniami umowy warunki wykonywanych usług utrzymane zostaną na dotychczasowym poziomie, przede wszystkim w zakresie obsługi pasażerów. Gwarantuje to komfort jazdy dla pasażerów – dodaje Tomasz Jamka, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 

– Jesteśmy otwarci na możliwość uruchomienia nowych połączeń kolejowych. Liczymy, że fundusze z Krajowego Planu Odbudowy umożliwią nam i województwu zakup nowych pociągów, które będą mogły dowozić mieszkańców do pracy i szkół, a turystów na świętokrzyskie szlaki – mówi Adam Pawlik, Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy POLREGIO.

 

Umowa PSC (z ang. Public Service Contract), czyli umowa na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich została zawarta pomiędzy POLREGIO a Województwem Świętokrzyskim na okres od 13 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2030 r.

W ramach Umowy przewozy będą realizowane na liniach:

Natomiast w przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o zwiększeniu sieci połączeń kolejowych przewozy będące przedmiotem umowy mogą zostać rozszerzone o wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych na innych liniach komunikacyjnych (odcinkach linii), w tym w szczególności:

Umowa z Województwem Świętokrzyskim jest kolejną wieloletnią umową zawartą przez POLREGIO w tym roku. Wcześniej przewoźnik podpisał kontrakty z Województwem Podkarpackim, Województwem Lubelskim, a w 2019 roku – z Województwem Śląskim. W celu zapewnienia kontynuacji przewozów, samorządy powinny podpisać umowy PSC najpóźniej do 14 grudnia 2020 roku.

Źródło: POLREGIO

Dodaj komentarz