Inwestycje Wydarzenia

Polskie projekty transportowe z miliardowym dofinansowaniem

Pięć polskich projektów transportowych otrzyma dofinansowania ze środków Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF) w ramach naboru, który zakończył się w lutym – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Spośród wszystkich zgłoszonych projektów, dofinansowanie otrzymało 130 przedsięwzięć. Ich łączny koszt to 4,5 mld euro, unijne dofinansowanie wynosi 2,1 mld euro. Projekty polskie, warte 2,6 mld zł, uzyskały aż 1,9 mld zł dofinansowania.

– Projekty z naszego kraju otrzymały ponad 20 procent dostępnych środków w tym konkursie. To duże osiągnięcie Polski. To nie jedyny nasz sukces. Polska w 100 procentach wykorzystała przysługującą nam pulę pieniędzy w budżecie CEF, czyli 4,14 mld euro, a nawet dostała więcej środków z niewykorzystanej alokacji innych państw członkowskich – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

W ramach puli krajów korzystających z polityki spójności, dofinansowanie uzyskały dwa polskie projekty realizowane przez PKP PLK:

  • Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok – etap II o wartości 453,8 mln euro, w tym dofinansowanie CEF 385,7 mln euro
  • Prace na linii E75 na odcinku Ełk-Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa o wartości 43,2 mln euro, w tym dofinansowanie CEF 36,7 mln euro

Inwestycje  zlokalizowane są na linii kolejowej Rail Baltica, łączącej kraje Bałtyckie z Warszawą i resztą krajów UE. Łączna wartość obu projektów to 560 mln euro, zaś dofinansowanie CEF wynosi 422,39 mln euro.

W ramach puli ogólnej, w której rywalizują projekty z całej UE, dofinansowanie uzyskały również dwie polskie inwestycje. Dofinansowanie w wysokości 7,1 mln euro trafiło na projekt  „Usprawnienie trwałego połączenia kraju z portem w Szczecinie: budowa mostu kolejowego nad Regalicą”, który jest realizowany przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Wartość projektu to  35,5 mln euro. Wsparcie z CEF otrzyma również projekt „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe” realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dofinansowanie z UE to 2,1 mln euro, a  wartości  inwestycji to 4,2 mln euro.

Dofinansowanie uzyskał także międzynarodowy projekt SESAR, stanowiącym technologiczny filar inicjatywy SES – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie na szeroką skalę zharmonizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w Europie oraz rozwiązań pozwalających na ograniczenie podziału europejskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest aktywnym uczestnikiem projektu.

Środki w konkursie pochodziły z oszczędności w projektach, które otrzymały dofinansowanie na początku wdrażania CEF. W przypadku pojawienia się nowych oszczędności pod koniec tego roku  odbędzie się ostatni ramach trwającej perspektywy finansowej UE konkurs CEF.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Dodaj komentarz