global Wydarzenia

Polsko-węgierskie rozmowy o rozwoju kolei w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, węgierski minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjartó oraz sekretarz stanu w ministerstwie innowacji i technologii Węgier, Laszlo Mosoczi rozmawiali dziś o rozwoju inwestycji kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Fot. www.gov.pl

Spotkanie z inicjatywy strony węgierskiej odbyło się w Warszawie 22 października. W jego trakcie poruszono temat rozwoju Kolei Dużych Prędkości w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Państwa członkowskie – Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry – są zgodne co do znaczenia dla Europy Centralnej tej inwestycji. Podniesie ona nie tylko konkurencyjność transportu kolejowego, ale pozytywnie wpłynie także na rozwój wszystkich czterech państw. To przedsięwzięcie umożliwi również większą obsługę euro-azjatyckiego przewozu towarów.

Minister Adamczyk zaznaczył, że mimo trudnego okresu pandemicznego pozytywne jest wzmożenie prac, ta by można było wysłać do Komisji Europejskiej dokument o nazwie „Zarys współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej na rzecz kompleksowego rozwoju sieci kolejowej TEN-T poprzez projekt kolei dużych prędkości”.

– Decyzja w sprawie przystąpienia do budowy nowego systemu KDP została  podjęta z uwzględnieniem całego kontekstu funkcjonowania systemu transportowego państwa, tj. zapewnienia zrównoważonego i synergicznego rozwoju wszystkich gałęzi transportu ze szczególnym naciskiem na ich intermodalność – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministrowie ds. transportu Węgier i Polski na spotkaniu podpisali się pod tym dokumentem.

Ponadto w trakcie spotkania omówiono kwestie związane z Pakietem Mobilności. Rozmowy dotyczyły m.in. zaskarżenia przepisów regulujących międzynarodowy transport drogowy w UE do Trybunału Sprawiedliwości UE.

– Zależy nam, by potwierdzić jedność naszej grupy, czyli tzw. państw podobnie myślących, like-minded i wskazać opinii publicznej zagrożenia wynikające z przepisów Pakietu Mobilności I. Aktywnie działamy, by złe dla całej UE i jej jedności przepisy nie weszły w życie – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodaj komentarz