Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK poprawiają dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie [ZDJĘCIA]

Za około 1,5 mld zł realizowana jest inwestycja poprawiająca dostęp kolejowy do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Do tej pory ułożono już 21 kilometrów nowych torów.

Fot. PKP PLK

Prace na torach dojazdowych do portów w Szczecinie i Świnoujściu prowadzone są tak aby zapewnić rozkładowy ruch pociągów pasażerskich oraz stały dostęp transportu kolejowego do nabrzeży.

Szczecin Port Centralny

W rejonie stacji ułożono już 14 kilometrów nowych torów, przygotowano także sieć trakcyjną i zamontowano sygnalizatory. Wykonawca zainstalował również urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

W pozostałych rejonach portu Szczecin w miejscu starych usuniętych torów wykonywane są roboty ziemne i odwodnieniowe. Pod torowiskiem wzmacniany jest grunt, by zapewnić sprawny przejazd cięższych pociągów towarowych. Wykonawca montuje słupy i konstrukcje wsporcze dla nowej sieci trakcyjnej. Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do portu zapewni modernizacja obiektów inżynieryjnych.

Stacja Świnoujście 

Zakończono prace na drodze dla pieszych, zlokalizowaną między peronami przystanku Świnoujście Port a stacją Świnoujście. Wykonawca przygotował 7 km nowych torów wraz z siecią trakcyjną. Montowane są rozjazdy, ważne elementy układu torowego, odpowiadające za sprawna obsługę pociągów na stacji.

Prace obejmują stację Lubiewo. Przed budową nowych torów demontowana jest sieć trakcyjna oraz tory między Lubiewem a Świnoujściem.

Istotną zmianą dla podróżnych będą lepsze warunki dostępu do pociągów na przystanku Świnoujście Warszów. Widać już konstrukcje nowego peronu. W rejonie Euroterminalu przygotowywany jest teren pod budowę nowych torów, wykonano wzmocnienie gruntu oraz położono nowy tłuczeń.