Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK poprawiają dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie [ZDJĘCIA]

Za około 1,5 mld zł realizowana jest inwestycja poprawiająca dostęp kolejowy do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Do tej pory ułożono już 21 kilometrów nowych torów.

Fot. PKP PLK

Prace na torach dojazdowych do portów w Szczecinie i Świnoujściu prowadzone są tak aby zapewnić rozkładowy ruch pociągów pasażerskich oraz stały dostęp transportu kolejowego do nabrzeży.

Szczecin Port Centralny

W rejonie stacji ułożono już 14 kilometrów nowych torów, przygotowano także sieć trakcyjną i zamontowano sygnalizatory. Wykonawca zainstalował również urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

W pozostałych rejonach portu Szczecin w miejscu starych usuniętych torów wykonywane są roboty ziemne i odwodnieniowe. Pod torowiskiem wzmacniany jest grunt, by zapewnić sprawny przejazd cięższych pociągów towarowych. Wykonawca montuje słupy i konstrukcje wsporcze dla nowej sieci trakcyjnej. Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do portu zapewni modernizacja obiektów inżynieryjnych.

Stacja Świnoujście 

Zakończono prace na drodze dla pieszych, zlokalizowaną między peronami przystanku Świnoujście Port a stacją Świnoujście. Wykonawca przygotował 7 km nowych torów wraz z siecią trakcyjną. Montowane są rozjazdy, ważne elementy układu torowego, odpowiadające za sprawna obsługę pociągów na stacji.

Prace obejmują stację Lubiewo. Przed budową nowych torów demontowana jest sieć trakcyjna oraz tory między Lubiewem a Świnoujściem.

Istotną zmianą dla podróżnych będą lepsze warunki dostępu do pociągów na przystanku Świnoujście Warszów. Widać już konstrukcje nowego peronu. W rejonie Euroterminalu przygotowywany jest teren pod budowę nowych torów, wykonano wzmocnienie gruntu oraz położono nowy tłuczeń.

Dzięki kolei zwiększy się potencjał portów

Inwestycja zapewni dojazd do portów dłuższych i cięższych składów. Pojadą pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś. Dzięki likwidacji wąskich gardeł, składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Szczecinie i w Świnoujściu. Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków, co poprawi wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału portów oraz pozytywnie wpłynie rozwój gospodarczy regionu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują również modernizację linii kolejowej z Rzepina przez Szczecin Podjuchy i Szczecin Dąbie do Świnoujścia (tzw. Nadodrzanka), którą przewożone są towary z Dolnego Śląska do zachodniopomorskich portów. Inwestycja zakłada dostosowanie torów, do poruszania się po nich dłuższych i cięższych składów z prędkością do 120 km/h i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał portów w Szczecinie i Świnoujściu. Obecnie trwa opracowywanie studium wykonalności, które jest krokiem do realizacji inwestycji w nowej perspektywie unijnej 2021-2027.

Ogromna skala prac

W ramach inwestycji w portach zmodernizowanych zostanie blisko 100 kilometrów torów (Szczecin – 61, Świnoujście – 35) oraz prawie 84 kilometry sieci trakcyjnej. O dużej skali prac na stacjach świadczy wymiana aż 285 rozjazdów (Szczecin – 177 i Świnoujście – 108). Poziom bezpieczeństwa podniesie montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa 12 przejazdów kolejowo-drogowych w Szczecinie i 10 w Świnoujściu. W Szczecinie zostanie przebudowany most nad rzeką Parnicą oraz 3 wiadukty kolejowe.

Inwestycja „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” warta około 1,5 miliarda złotych dofinansowana jest z unijnego instrumentu finansowego CEF – „Łącząc Europę”. Wartość dofinansowania to 510 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2022 roku.

Źródło: PKP PLK