Raport z Polski Wydarzenia

Pracownicy PKP TELKOL otrzymają podwyżki

Pracownicy spółki PKP TELKOL od 1 lipca otrzymają podwyżki wynagrodzeń. Podjęto również decyzję o przyznaniu okolicznościowych gratyfikacji finansowych. To efekt kompromisu, wynikającego ze sporów zbiorowych, podjętych przez organizacje związkowe 19 kwietnia 2021 r. i 3 marca 2022 r. Podczas wypracowania porozumienia ze stroną społeczną pracodawcę reprezentował Krzysztof Mamiński – obecny prezes zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.

Fot. NSZZ Solidarność ZLK Łódź / Facebook
Fot. NSZZ Solidarność ZLK Łódź / Facebook

Porozumienie ze stroną społeczną osiągnięto we wszystkich kwestiach objętych sporami zbiorowymi. Dzięki zakończeniu rozmów i wypracowaniu zaakceptowanego przez obie strony rozwiązania pracownicy PKP TELKOL otrzymają:

  • podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2023 r. w wysokości średnio 500 zł na pracownika,
  • wypłatę gratyfikacji w wysokości 200 zł z tytułu Święta Kolejarza.

Ponadto pracodawca zadeklarował rozpoczęcie rokowań w zakresie uzgodnienia treści nowego zakładowego układu zbiorowego pracy oraz powrót do rozmów nad potencjalnymi podwyżkami wynagrodzeń od stycznia 2024 roku.

– Osiągnięte porozumienie to ważny sygnał dla wszystkich pracowników i kontrahentów PKP TELKOL oraz dowód zaangażowania pracodawcy i zrozumienia ze strony pracowników, którzy tworzą tę spółkę. Warto podkreślić, że usługi świadczone przez PKP TELKOL są niezbędne z punktu widzenia działalności nie tylko Grupy PKP, ale także dużej części całego sektora kolejowego. Stabilizowanie sytuacji płacowej jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działalności spółki oraz wdrażania planów jej rozwoju – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP TELKOL sp. z o.o., Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP.

 

Spółka PKP TELKOL (do końca 2017 roku pod nazwą PKP Utrzymanie) powstała w 2014 roku w wyniku wydzielenia z TK Telekom sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych. Na przełomie 2017 i 2018 roku spółka połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o., przejmując jej udziały. Obecnie PKP TELKOL świadczy specjalistyczne usługi telekomunikacyjne i utrzymaniowe dla sektora kolejowego. Prowadzi działalność w zakresie utrzymania: linii telekomunikacyjnych kablowych miedzianych, światłowodów, napowietrznych, urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych, związanych głównie z prowadzeniem ruchu pociągów, systemów dynamicznej informacji pasażerskiej. Ponadto PKP TELKOL oferuje usługi operatorskie: dzierżawę łączy analogowych oraz usuwanie kolizji z istniejącą telekomunikacyjną infrastrukturą kolejową. Właścicielem 100 proc. udziałów w PKP TELKOL sp. z o.o. są Polskie Koleje Państwowe S.A.

Dodaj komentarz