Raport z Polski Tramwaje Wydarzenia

Przebudowano 10 śląskich wagonów Pt Düwag [ZDJĘCIA]

Zakład Usługowo Remontowy spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie zakończył modernizację ostatniego z serii wagonów typu Pt. W wyniku akcji przebudowanych zostało w sumie 10 wagonów.

Pierwsze wagony serii Pt trafiły do spółki Tramwaje Śląskie z Frankfurtu nad Menem w 2010 roku. Ich sprowadzenie wiązało się z planowanymi modernizacjami sieci tramwajowej w ramach projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską. Podstawową zaletą niemieckich wagonów była ich dwukierunkowość, dzięki której mogły być wykorzystywane do obsługi przebudowywanych linii, gdy nie było możliwości dojazdu do pętli. Wadą tych wagonów była ich wysoka podłoga, utrudniająca osobom starszym, niepełnosprawnym czy opiekunom dzieci w wózkach korzystanie z tramwaju.

– W ramach projektu inwestycyjnego Spółka zakupiła nowe dwukierunkowe niskopodłogowe Tramwaje, dlatego mogliśmy część wagonów serii Pt przebudować, wprowadzając w nich niskopodłogowy człon środkowy. Dzięki temu wagon jest znacznie bardziej przyjazny pasażerom – wyjaśnia Jacek Kaminiorz, Dyrektor Techniczno-Eksploatacyjny. Spośród 15 wagonów serii Pt, którymi dysponuje Spółka, 10 zostało zakwalifikowanych do modernizacji, zaś pozostałe 5 zostanie w swoim pierwotnym kształcie. – W dalszym ciągu dwukierunkowe wagony są nam potrzebne i te pięć wagonów będziemy wykorzystywać głównie do obsługi przebudowywanych linii – dodaje Dyrektor Jacek Kaminiorz.