Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski

Punktualności polskich pociągów w II kwartale roku

Punktualność pociągów pasażerskich w II kwartale roku wyniosła prawie 90 proc. W przypadku pociągów towarowych, o czasie do stacji końcowej dojechało ponad 44 proc. składów. W porównaniu do I kwartału roku, punktualność pociągów pasażerskich była niższa o 1,3 punktu procentowego, pociągów towarowych wzrosła o 2,2 punktu procentowego. Przewoźnicy kolejowi uruchomili w II kwartale 2022 r. ponad 445 tys. pociągów pasażerskich oraz ponad 114 tys. pociągów towarowych.

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił dane dot. punktualności pociągów w II kwartale roku (fot. Szymon Grochowski / PKP PLK)
Urząd Transportu Kolejowego przedstawił dane dot. punktualności pociągów w II kwartale roku (fot. Szymon Grochowski / PKP PLK)

Przewozy pasażerskie

Od kwietnia do czerwca do stacji końcowej punktualnie dojechało 89,7 proc. składów pasażerskich (przy opóźnieniach pow. 5 min 59 sek.).

Najwyższy poziom punktualności pociągów pasażerskich w II kwartale odnotowano w kwietniu – 91,7 proc.. W maju współczynnik ten osiągnął wartość 90,4 proc., natomiast w czerwcu – 87,2 proc..

Najbardziej punktualna była Warszawska Kolej Dojazdowa (99,5 proc.). Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity osiągnęło współczynnik punktualności na poziomie 68 proc.

Średnie opóźnienie pociągów pasażerskich w II kwartale obliczone jako iloraz łącznego czasu opóźnionych pociągów na stacji końcowej i liczby tych pociągów wyniosło ponad 24 minuty dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz blisko 10 minut dla wszystkich opóźnionych pociągów.

Przyczyny opóźnień przypisywane są przez zarządcę infrastruktury do odpowiednich grup określonych w instrukcji PKP PLK.

Przyczynami powodującymi najwięcej czasu opóźnień pociągów nieuznawanych za punktualne na sieci PKP PLK były: „Tabor” (grupa 6), „Przyczyny zewnętrzne” (grupa 8), a także „Przyczyny wtórne” (grupa 9). Było to odpowiednio 26,8 proc.,17,9 proc. oraz 14,7 proc. czasu wszystkich opóźnień dla których przypisano przyczynę powstania opóźnienia. Wg liczby opóźnień udział tych przyczyn to odpowiednio 27,1 proc., 18,1 proc. oraz 9,8 proc..

Wg dokładnych kodów opóźnień pierwsze trzy główne przyczyny to: 64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw), 71-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane Przedsiębiorstwu Kolejowemu, od którego przyjmowany jest pociąg , 64-1 WCJ – wydłużony czas przejazdu . Podczas gdy pierwsze dwie przyczyny często doprowadzają do sytuacji zatrzymania ruchu na dłuższy czas, to w przypadku trzeciej z nich powstałe w jej wyniku opóźnienie najczęściej nie przekracza kilkunastu minut, a trzecie miejsce w łącznym czasie trwania wynika z bardzo dużej liczby takich opóźnień.

W II kwartale liczba najbardziej dotkliwych opóźnień na sieci, które przekraczały 120 minut wyniosła 693 opóźnienia. Ich łączny czas to 167,1 tys. minut. Opóźnienia te stanowiły ponad 12 proc. wszystkich przypisanych opóźnień pod względem czasu, ale niecałe 0,5 proc. pod względem liczby opóźnień. Wśród tych opóźnień dominowały te związane z kodami 71-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane Przedsiębiorstwu Kolejowemu, od którego przyjmowany jest pociąg (44,7 proc. czasu i 36,2 proc. liczby), 70-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane Przedsiębiorstwu Kolejowemu, któremu przekazywany jest pociąg (10,4 proc. czasu i 5,2 proc. liczby), 64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw) 8,5 proc. czasu i 12,8 proc. liczby) 90-5 Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi (5,9 proc. czasu i 8,5 proc. liczby.

– W II kwartale punktualność pociągów pasażerskich uległa pogorszeniu. Punktualny przyjazd do celu podróży jest jednym z ważnych elementów ocenianych przez klientów kolei. Dlatego trend spadku punktualności jest niepokojący i z uwagą analizujemy działania jakie obecnie podejmują i planują podjąć podmioty kolejowe w celu zmniejszenia ryzyka opóźnień. Utrzymanie taboru, działanie urządzeń zasilania, planowanie robót inwestycyjnych, czy planowanie obiegów pociągów – to czynniki, których wpływ na punktualność można zmniejszyć poprzez odpowiednie działania – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dodaj komentarz