Pasażer

Rozwijamy transport ze szwajcarską precyzją

Rozwój transportu pasażerskiego na trasie MalborkGrudziądz, zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej, nowoczesne centrum komunikacyjne w Legionowie – to tylko  niektóre projekty zrealizowane w całym kraju dzięki wsparciu Funduszu  Szwajcarskiego. Wydatkowanie przyznanych środków zakończy się w połowie roku.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy przeznaczył na projekty z zakresu transportu łącznie ok. 38 mln franków szwajcarskich. – Fundusz szwajcarski umożliwił realizację ważnych inwestycji związanych z transportem publicznym i towarzyszącą mu infrastrukturą. Pozwoliło to zwiększyć wygodę i komfort pasażerów, a także poprawić bezpieczeństwo podróży – mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Dzięki inwestycjom w infrastrukturę we wszystkich trzech projektach z sektora infrastruktury utworzono 4400 miejsc dla pasażerów, w tym 1624 miejsca siedzące oraz 34 miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto podniesiono komfort podróżnych (m.in. nowoczesna poczekalna połączona z publiczną czytelnią w Legionowie), dostęp do informacji (np. tablice informacyjne na stacjach WKD) oraz bezpieczeństwo (defibrylatory w pociągach w województwie pomorskim). To wszystko przyczyniło się do wzrostu zadowolenia podróżnych korzystających z nowego taboru.