Pasażer

Rozwijamy transport ze szwajcarską precyzją

Rozwój transportu pasażerskiego na trasie MalborkGrudziądz, zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej, nowoczesne centrum komunikacyjne w Legionowie – to tylko  niektóre projekty zrealizowane w całym kraju dzięki wsparciu Funduszu  Szwajcarskiego. Wydatkowanie przyznanych środków zakończy się w połowie roku.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy przeznaczył na projekty z zakresu transportu łącznie ok. 38 mln franków szwajcarskich. – Fundusz szwajcarski umożliwił realizację ważnych inwestycji związanych z transportem publicznym i towarzyszącą mu infrastrukturą. Pozwoliło to zwiększyć wygodę i komfort pasażerów, a także poprawić bezpieczeństwo podróży – mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Dzięki inwestycjom w infrastrukturę we wszystkich trzech projektach z sektora infrastruktury utworzono 4400 miejsc dla pasażerów, w tym 1624 miejsca siedzące oraz 34 miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto podniesiono komfort podróżnych (m.in. nowoczesna poczekalna połączona z publiczną czytelnią w Legionowie), dostęp do informacji (np. tablice informacyjne na stacjach WKD) oraz bezpieczeństwo (defibrylatory w pociągach w województwie pomorskim). To wszystko przyczyniło się do wzrostu zadowolenia podróżnych korzystających z nowego taboru.

Projekty transportowe realizowane ze wsparciem Funduszu Szwajcarskiego:

  • „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork- Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego”; Samorząd województwa pomorskiego (maj 2012 – grudzień 2016). W ramach projektu zakupiono cztery nowoczesne szynobusy osiągające prędkość do 120km/h, co znacznie skróciło czas podróży. Zadbano o komfort i bezpieczeństwo pasażerów – pociągi zostały wyposażone w monitoring, klimatyzację, sprzęt medyczny oraz przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Nowy tabor jest również tańszy w eksploatacji i mniej szkodliwy dla środowiska – każdy pociąg posiada ekonomiczny spalinowy silnik nowej generacji o niskim zużyciu paliwa. Projekt dofinansowano kwotą 9,04 mln franków szwajcarskich.
  • „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”; Urząd Miasta Legionowo (czerwiec 2012 – grudzień 2016). Wielu mieszkańców Legionowa dociera codziennie do Warszawy kursującymi na tej trasie pociągami. Dzięki środkom ze Szwajcarii przy stacji kolejowej powstało nowoczesne centrum komunikacyjne rozwiązujące wiele problemów, z którymi przed jego budową borykali się podróżni. Jest ono wyposażone w elektroniczne systemy informacji dla pasażerów, a dotarcie tam zostało niezwykle ułatwione dzięki modernizacji dróg dojazdowych i pętli autobusowych, a także budowie dwóch wielopoziomowych garaży. Podróżni oczekujący na pociąg mogą skorzystać ze stworzonej na terenie centrum komunikacyjnego czytelni publicznej. Projekt dofinansowano kwotą 9,63 mln franków szwajcarskich.
  • Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”; Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (czerwiec 2012 – luty 2017). Środki uzyskane z Funduszu Szwajcarskiego pozwoliły na zakup sześciu nowoczesnych, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i przewozu rowerów pociągów, które dołączyły do taboru Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W dużym stopniu wpłynęło to nie tylko na komfort podróży, ale i jej bezpieczeństwo. W ramach projektu zmodernizowano także tory i przystanki na trasie oraz stworzono nowoczesny system informacji pasażerskiej i monitoringu. Projekt dofinansowano kwotą 19,35 mln franków szwajcarskich.

Maria Zakrzewska
Fabryka Komunikacji Społecznej

Dodaj komentarz