Inwestycje Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Rusza drugi etap wideokonsultacji dot. rozwoju trasy Warszawa – Nasielsk

Przyjęta forma konsultacji – wideospotkania, uwzględnia bezpieczeństwo sanitarne, związane z pandemią koronawirusa.

Dlaczego konsultacje?

W lipcu 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności na rozbudowę linii kolejowej w kierunku Legionowa i Nasielska.

Dokumentacja przedprojektowa określi jak będzie wyglądał rozwój linii kolejowej. Konsultacje społeczne pozwolą na wybranie optymalnego wariantu inwestycji, która poprawi przepustowość sieci kolejowej i warszawskiego węzła kolejowego.

Planowane zakończenie studium wykonalności to III kwartał 2022 roku. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2022 roku.

Najważniejszym efektem planowanej inwestycji ma być oferta atrakcyjnych podróży między Nasielskiem i Legionowem, w regionie i na dalszych trasach. Od strony technicznej przewidziano rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego oraz przebudowę i budowę nowych przystanków. Inwestycja będzie przyjazna dla środowiska – pozwoli na lepsze wykorzystanie kolei i zmniejszenie ruchu samochodowego.