Raport z Polski Wydarzenia

CPK stawia na bezpieczną kolej

Spółka Centralny Port Komunikacyjny dołączyła do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dokument podpisali Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK, i Radosław Kantak, Członek Zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych. Grono sygnatariuszy liczy obecnie 243 przedstawicieli.

Inicjatywa jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego z punktu widzenia polskiego transportu kolejowego ma szczególne znaczenie. Dzięki niej powstanie sieć rozbudowanej infrastruktury kolejowej, w tym kolei dużych prędkości, która zapewni szybki i dogodny dojazd z kluczowych punktów na mapie Polski. Będzie to węzeł komunikacyjny integrujący transport kolejowy z transportem lotniczym i drogowym.

– Bardzo cieszy mnie, że CPK włącza się w inicjatywę UTK i tak ważna inwestycja będzie odbywać się z zachowaniem zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. To ważne, by już na etapie planowania i późniejszej realizacji rozbudowy systemu kolejowego zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa – podkreślał dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

 

W trakcie wydarzenia głos zabrał także przedstawiciel CPK.

– Inwestycje kolejowe CPK to skrócenie czasów przejazdu oraz większa dostępność kolei dla mieszkańców wielu miast i regionów. To także krok w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Do tych aspektów dodajemy dzisiaj bezpieczeństwo. Zgodnie z inicjatywą UTK będziemy prowadzić nasze działania realizując założenia Deklaracji na każdym etapie naszych inwestycji – stwierdził Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

 

Centralny Port Komunikacyjny przyłączając się do inicjatywy Prezesa UTK zadeklarował wdrożenie w swoje działania poniższych zasad:

  • bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowania standardów bezpieczeństwa i zintegrowania ich z codzienną działalnością,
  • szczerego i otwartego postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenia od przypisywania winy,
  • rejestrowania i analizowania zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszania wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • ciągłego doskonalenia systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Przyjęcie postawy gotowej do przestrzegania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym już na etapie planowania i początków realizacji inwestycji z całą pewnością przyczyni się do tworzenia innowacyjnej i bezpiecznej infrastruktury kolejowej. Nowy sygnatariusz jakim od dzisiaj jest Centralny Port Komunikacyjny będzie stanowił ważny element na mapie polskiej sieci kolejowej.

Jeżeli również chcesz przystąpić do grona sygnatariuszy Deklaracji wypełnij formularz zamieszczony na stronie UTK.

Dodaj komentarz