Aktualności

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu

14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła pakiet 5 ustaw, który nazwany został Konstytucją Biznesu.

Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią
rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy
prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Filarem naszych propozycji jest
ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy w niej rozwiązania
systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa
czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także bardzo
konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm
– powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

 

Przyjęte ustawy mają być trzonem dla wszystkich proprzedsiębiorczych aktywności rządu oraz zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzone przez Radę Ministrów to projekty: