Wydarzenia

Wyjątkowe Święto Kolejarza

W Teatrze Narodowym odbyły się centralne obchody Dnia Kolejarza. To wyjątkowe święto było obchodzone z radością i dumą, co podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Minister Infrastruktury i Budownictwa podkreślił, że Święto Kolejarza to dzień wyjątkowy.

– Obchodzimy go, jak co roku, z radością i dumą. Z radością – ponieważ widać na każdym kroku, jak zmienia się infrastruktura kolejowa w całym kraju, z dumą – ponieważ wszyscy kolejarze z zaangażowaniem i odpowiedzialnością pełnią służbę na kolejowych szlakach – powiedział Adamczyk. Podczas gali z okazji Święta Kolejarza, która odbyła się 20 listopada 2017 r. w Warszawie, minister złożył wszystkim pracownikom kolei życzenia z okazji ich święta.

– Życzę wszystkim poczucia dumy z tego, że jesteście kolejarzami. Praca na kolei to nie tylko wykonywanie zawodowych obowiązków, ale przede wszystkim służba społeczeństwu i państwu, a także realizacja życiowych pasji i często kontynuacja rodzinnych tradycji. W dążeniu do spełnienia kolejowej misji potrzebne jest nie tylko zaangażowanie, ale także wielka odpowiedzialność i determinacja. Życzę Państwu, aby sukcesy na polu zawodowym oraz ludzka wdzięczność umacniały i utwierdziły Państwa w przekonaniu, że Wasza kolejarska służba jest dla społeczeństwa ważna – powiedział minister.