Wydarzenia

Wyjątkowe Święto Kolejarza

W Teatrze Narodowym odbyły się centralne obchody Dnia Kolejarza. To wyjątkowe święto było obchodzone z radością i dumą, co podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Minister Infrastruktury i Budownictwa podkreślił, że Święto Kolejarza to dzień wyjątkowy.

– Obchodzimy go, jak co roku, z radością i dumą. Z radością – ponieważ widać na każdym kroku, jak zmienia się infrastruktura kolejowa w całym kraju, z dumą – ponieważ wszyscy kolejarze z zaangażowaniem i odpowiedzialnością pełnią służbę na kolejowych szlakach – powiedział Adamczyk. Podczas gali z okazji Święta Kolejarza, która odbyła się 20 listopada 2017 r. w Warszawie, minister złożył wszystkim pracownikom kolei życzenia z okazji ich święta.

– Życzę wszystkim poczucia dumy z tego, że jesteście kolejarzami. Praca na kolei to nie tylko wykonywanie zawodowych obowiązków, ale przede wszystkim służba społeczeństwu i państwu, a także realizacja życiowych pasji i często kontynuacja rodzinnych tradycji. W dążeniu do spełnienia kolejowej misji potrzebne jest nie tylko zaangażowanie, ale także wielka odpowiedzialność i determinacja. Życzę Państwu, aby sukcesy na polu zawodowym oraz ludzka wdzięczność umacniały i utwierdziły Państwa w przekonaniu, że Wasza kolejarska służba jest dla społeczeństwa ważna – powiedział minister.

Podczas gali Adamczyk odczytał także list od premier Beaty Szydło. – Kolej ma znaczenie strategiczne dla każdego państwa, zarówno dla jego gospodarki, komunikacji, jak i bezpieczeństwa. Polska kolej od czasu powstania była instytucją wyjątkową. Praca na kolei stała się formą służby państwowej, a prestiż zawodu kolejarza wiązał się ze swoistym etosem, opartym na odpowiedzialności, punktualności, sumienności i poczuciu misji wobec społeczeństwa – napisała premier Szydło.

Podczas gali zorganizowanej z okazji Święta Kolejarza przez Grupę PKP oraz Związek Pracodawców Kolejowych zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz odznaczenia resortowe „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Zasłużony dla kolejnictwa”.

– Gratuluję osobom, które zostały uhonorowane wysokimi odznaczeniami państwowymi, stanowiącymi wyraz uznania za dotychczasową służbę. Niech te zaszczytne wyróżnienia będą wyrazem uznania i podziękowaniem za waszą oddaną służbę na rzecz kolei – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel, wręczając odznaczenia.

O kolejarzach nie zapomniał także prezydent RP Andrzej Duda. W jego imieniu list odczytał Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Szanowni Państwo!
Pragnę złożyć całemu środowisku kolejarskiemu moje najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Kolejarza. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o tak ważną dziedzinę naszego życia.
Kolej to żywotna część cywilizacyjnej tkanki każdego rozwiniętego kraju. Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnego transportu. Utrzymanie i rozwój kolei jest olbrzymim przedsięwzięciem, na które składa się praca wielu osób. Budowa i remonty trakcji kolejowej, obsługa i naprawa taboru, zarządzanie siecią połączeń, obsługa pasażerów, przeładunek towarów czy wreszcie zapewnienie bezpieczeństwa to tylko niektóre zadania, przed którymi stają Państwo w swojej codziennej pracy. Każde z nich wymaga zaangażowania i odpowiedzialności, a wiele prac wykonuje się w trudnych, niekiedy ryzykownych warunkach. Tym bardziej pragnę złożyć Państwu wyrazy mojego najwyższego uznania i podziękować za codzienną służbę.

Szanowni Państwo!
W przededniu obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości nasze myśli kierują się ku tym, którzy nosząc kolejarski mundur, zapisali piękną kartę w obronie granic i suwerenności naszej Ojczyzny. A po odzyskaniu niepodległości i połączeniu ziem rozdartych zaborami, kiedy patriotyzm walki zastąpił patriotyzm pracy, stworzyli spójny system linii kolejowych, ułatwiając scalenie kraju w jednolity organizm. To wówczas gęstniejąca sieć połączeń zapisała się w historii jako synonim cywilizacyjnego postępu – i nadal, także w XXI wieku, powinniśmy widzieć w kolejnictwie ważny czynnik rozwoju i nowoczesności. Kolejarze odznaczyli się bohaterstwem w pierwszych dniach II wojny światowej, gdy na stacji w Szymankowie skierowali na boczny tor pociąg z niemieckim oddziałem szturmowym, który miał zająć stację w Tczewie. Za swoją odwagę zapłacili cenę najwyższą – Niemcy rozstrzelali ich jeszcze tego samego dnia wraz z rodzinami. W czasie okupacji kolejarze czynnie wspierali Polskie Państwo Podziemne i sami prowadzili działalność konspiracyjną. Unieruchamiali lokomotywy, niszczyli cysterny z paliwem dla wojska i dostarczali nielegalnie żywność do przymierających głodem miast. Kolejarze zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach walki o wolną Polskę w latach powojennych. Strajk kolejarzy w Lublinie w lipcu 1980 roku poprzedził bezpośrednio wydarzenia na Wybrzeżu. W październiku 1980 roku we Wrocławiu trzydziestu czterech kolejarzy podjęło strajk głodowy, domagając się legalizacji NSZZ Solidarność. Kolejarskie struktury Solidarności były mocnym punktem oparcia dla ówczesnej opozycji.

Szanowni Państwo!
Polska kolej zmienia się i modernizuje. Szanuję Państwa zaangażowanie w proces unowocześniania i sprawnego funkcjonowania kolei. Państwa praca jest służbą i tak powinna być traktowana. Najlepsze gratulacje kieruję do osób, które dziś otrzymają odznaczenia resortowe i państwowe za zasługi dla polskiego kolejnictwa. Wszystkim Państwu życzę radosnego świętowania oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Z wyrazami szacunku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 

Reklama