Wydarzenia

Wyjątkowe Święto Kolejarza

W Teatrze Narodowym odbyły się centralne obchody Dnia Kolejarza. To wyjątkowe święto było obchodzone z radością i dumą, co podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Minister Infrastruktury i Budownictwa podkreślił, że Święto Kolejarza to dzień wyjątkowy.

– Obchodzimy go, jak co roku, z radością i dumą. Z radością – ponieważ widać na każdym kroku, jak zmienia się infrastruktura kolejowa w całym kraju, z dumą – ponieważ wszyscy kolejarze z zaangażowaniem i odpowiedzialnością pełnią służbę na kolejowych szlakach – powiedział Adamczyk. Podczas gali z okazji Święta Kolejarza, która odbyła się 20 listopada 2017 r. w Warszawie, minister złożył wszystkim pracownikom kolei życzenia z okazji ich święta.

– Życzę wszystkim poczucia dumy z tego, że jesteście kolejarzami. Praca na kolei to nie tylko wykonywanie zawodowych obowiązków, ale przede wszystkim służba społeczeństwu i państwu, a także realizacja życiowych pasji i często kontynuacja rodzinnych tradycji. W dążeniu do spełnienia kolejowej misji potrzebne jest nie tylko zaangażowanie, ale także wielka odpowiedzialność i determinacja. Życzę Państwu, aby sukcesy na polu zawodowym oraz ludzka wdzięczność umacniały i utwierdziły Państwa w przekonaniu, że Wasza kolejarska służba jest dla społeczeństwa ważna – powiedział minister.

Podczas gali Adamczyk odczytał także list od premier Beaty Szydło. – Kolej ma znaczenie strategiczne dla każdego państwa, zarówno dla jego gospodarki, komunikacji, jak i bezpieczeństwa. Polska kolej od czasu powstania była instytucją wyjątkową. Praca na kolei stała się formą służby państwowej, a prestiż zawodu kolejarza wiązał się ze swoistym etosem, opartym na odpowiedzialności, punktualności, sumienności i poczuciu misji wobec społeczeństwa – napisała premier Szydło.

Podczas gali zorganizowanej z okazji Święta Kolejarza przez Grupę PKP oraz Związek Pracodawców Kolejowych zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz odznaczenia resortowe „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Zasłużony dla kolejnictwa”.

– Gratuluję osobom, które zostały uhonorowane wysokimi odznaczeniami państwowymi, stanowiącymi wyraz uznania za dotychczasową służbę. Niech te zaszczytne wyróżnienia będą wyrazem uznania i podziękowaniem za waszą oddaną służbę na rzecz kolei – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel, wręczając odznaczenia.

O kolejarzach nie zapomniał także prezydent RP Andrzej Duda. W jego imieniu list odczytał Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Szanowni Państwo!
Pragnę złożyć całemu środowisku kolejarskiemu moje najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Kolejarza. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o tak ważną dziedzinę naszego życia.
Kolej to żywotna część cywilizacyjnej tkanki każdego rozwiniętego kraju. Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnego transportu. Utrzymanie i rozwój kolei jest olbrzymim przedsięwzięciem, na które składa się praca wielu osób. Budowa i remonty trakcji kolejowej, obsługa i naprawa taboru, zarządzanie siecią połączeń, obsługa pasażerów, przeładunek towarów czy wreszcie zapewnienie bezpieczeństwa to tylko niektóre zadania, przed którymi stają Państwo w swojej codziennej pracy. Każde z nich wymaga zaangażowania i odpowiedzialności, a wiele prac wykonuje się w trudnych, niekiedy ryzykownych warunkach. Tym bardziej pragnę złożyć Państwu wyrazy mojego najwyższego uznania i podziękować za codzienną służbę.

Dodaj komentarz