Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla CPK przyjęte

Kolejnym etapem będą konsultacje w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ), których finalnym efektem będzie jeden wybrany wariant inwestorski jako kluczowy wkład do uzyskania decyzji środowiskowej.

Informacja prasowa CPK