Inwestycje Raport z Polski

Szczecin: postępują prace przy budowie SKM [ZDJĘCIA]

Budowa Węzła Łękno, pełniącego funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, idzie pełną parą. Prace drogowe prowadzone są także przy budowie kolejnego fragmentu Trasy Średnicowej.

Fot. skm.szczecin.pl

W ramach aktualnych działań wykonana została skarpa drogowa przy obwodnicy, przeprowadzono prace przy korytowaniu pod nawierzchnię drogowi przy jednej z łącznic, a na al. Wojska Polskiego wykonano nawierzchnię torowiska tramwajowego.  

Ekipy budowlane prowadziły także działania na nowych wiaduktach – wykonywane były zasypki, czy zbrojenie biegu schodowego. Prace dotyczyły również betonowania ścian i gzymsów.

Inwestycja na Węźle Łękno to także przebudowa linii kolejowej. W ramach robót kolejowych wykonywany był drenaż kolejowy. Rozłożono podkłady kolejowe oraz ustabilizowano podłoże, rozkładając georuszt wraz z warstwą ochronną.

Węzeł Łękno docelowo stanie się centrum przesiadkowym dla SKM. Koszt prowadzonych prac to ponad 134,7 mln zł.

O Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej:

Budowa SKM prowadzona jest z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273 oraz 351. Celem prac jest utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie SOM. Projekt pozwoli na utworzenie nowoczesnego systemu transportowego w SOM, opartego na kolei aglomeracyjnej, uzupełnionego o linie autobusowe, które przejmą funkcję dowozowo-odwozową do i z powstałych węzłów przesiadkowych i o linie tramwajowe.

SKM będzie głównym środkiem dowozowym do większych miast w SOM, spajającym cały ten obszar. Utworzenie węzłów przesiadkowych, łączących różne gałęzie transportu z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą, zwiększy rolę transportu publicznego w relacji do transportu indywidualnego. Projekt zwiększy ilość pasażerów kolei miejskiej na obszarze aglomeracji i przyczynia się do zmniejszenia ruchu samochodowego w tym obszarze.

Projekt realizowany jest na terenie gmin: Miasto Szczecin, Miasto Stargard, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Gmina Stargard, dotyczy utworzenia sieci SKM na istniejących liniach kolejowych:

  • nr 351 na odc. Stargard – Szczecin Główny,
  • nr 273 na odc. Gryfino – Szczecin Główny,
  • nr 401 Szczecin – Goleniów z odgałęzieniem na LK 402 i 434 do PL Szczecin Goleniów,
  • nr 406 z jej mod. na odcinku Szczecin – Police z budową drugiego toru na odc. Szczecin Główny-Szczecin Turzyn.

W ramach prac zaplanowano przebudowę lub modernizację linii kolejowych o dł. 23,75 km, budowę zintegrowanych węzłów i przystanków z parkingami P&R i B&R (windy, podjazdy dla osób niepełnosprawnych) i urządzeniami dot. integracji transportu (biletomaty/kasowniki).

Każdy przystanek objęty projektem będzie dostępny dla osób o ograniczone mobilności.

– Projekt poprawi separację ruchu aglomeracyjnego od towarowego poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń SRK na modernizowanej linii kolejowej 406 oraz dobudowie drugiego toru od stacji Szczecin Główny do stacji Szczecin Turzyn a także separację od ruchu dalekobieżnego poprzez budowę głównej stacji SKM na stacji Szczecin Niebuszewo i utrzymaniem głównej stacji dla ruchu dalekobieżnego S. Szczecin Główny – czytamy w opisie projektu.

 

Planowane koszty finansowe inwestycji to 783 mln zł. Wartość dofinansowania wynosi 512 mln zł.