Inwestycje Pasażer

Szczecin: SKM szuka nielegalnych przejść przez tory

SKM Szczecińska Kolej Metropolitalna chce określić nielegalne przejścia przez tory kolejowe i, w miarę możliwości, zmienić je w przeprawy bezpieczne. O pomoc w projekcie prosi mieszkańców regionu.

Fot. SKM / Fb

SKM uruchomiona zostanie w 2022 r. Inwestycja ta wpłynie na wzmożenie ruchu na trasach kolejowych przecinających Szczeciński Obszar Metropolitalny. To wpłynie na zwiększenie zagrożenia dla osób, które dziś przechodzą przez tory w miejscach niedozwolonych, m.in. w okolicy ul. Cyfrowej w Szczecinie.

– Nie chcemy jednak blokować tych przejść, a w miarę możliwości ucywilizować – czytamy w komentarzu na Facebooku SKM. – Dlatego prosimy – pomóżcie. Wskażcie nam inne takie popularne, a dziś nielegalne miejsca. W miarę możliwości dodajcie zdjęcie. Pomoże to nam w pracach analitycznych.

 

Przypomnijmy:

Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej pozwoli na utworzenie nowoczesnego systemu transportowego w SOM, opartego na kolei aglomeracyjnej, uzupełnionego o linie autobusowe, które przejmą funkcję dowozowo-odwozową do i z powstałych węzłów przesiadkowych i o linie tramwajowe. SKM będzie głównym środkiem dowozowym do większych miast w SOM, spajającym cały ten obszar. Utworzenie węzłów przesiadkowych, łączących różne gałęzie transportu z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą, zwiększy rolę transportu publicznego w relacji do transportu indywidualnego. Projekt zwiększy ilość pasażerów kolei miejskiej na obszarze aglomeracji i przyczynia się do zmniejszenia ruchu samochodowego w tym obszarze.

Projekt zlokalizowany zostanie w woj. zachodniopomorskim na terenie gmin: Miasto Szczecin, Miasto Stargard, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Gmina Stargard i dotyczy utworzenia sieci SKM na istniejących liniach kolejowych:

  • nr 351 na odc. StargardSzczecin Główny,
  • nr 273 na odc. Gryfino – Szczecin Główny,
  • nr 401 Szczecin – Goleniów z odgałęzieniem na LK 402 i 434 do PL Szczecin Goleniów,
  • nr 406 z jej mod. na odcinku Szczecin – Police z budową drugiego toru na odc. Szczecin Główny-Szczecin Turzyn.

Szczecińska Kolej Metropolitalna: zwiększenie konkurencyjności transportu

W ramach utworzenia SKM, planowana jest przebudowa lub modernizacja linii kolejowej o długości 23,75 km, budowa zintegrowanych węzłów i przystanków z parkingami P&R i B&R (windy, podjazdy dla osób niepełnosprawnych) i urządzeniami dot. integracji transportu (biletomaty/kasowniki).

Projekt poprawi separację ruchu aglomeracyjnego od towarowego poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń SRK na modernizowanej linii kolejowej 406 oraz dobudowie drugiego toru od stacji Szczecin Główny do stacji Szczecin Turzyn, a także separację od ruchu dalekobieżnego poprzez budowę głównej stacji SKM na stacji Szczecin Niebuszewo i utrzymaniem głównej stacji dla ruchu dalekobieżnego S. Szczecin Główny.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa zawartej pomiędzy SSOM, Woj. Zachodniopomorskim, PKP PLK S.A., Gm. M. Szczecin, Gm. M. Stargard oraz gm.: Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stargard. Każdy partner będzie właścicielem infrastruktury powstałej w ramach realizacji Projektu w części przez siebie realizowanej.

Dodaj komentarz