Tabor Wydarzenia

Usiądź za sterami symulatora maszynisty Kolei Śląskich

Bezpieczeństwo przejazdu to nadrzędny priorytet dla pracowników kolei. W pracy maszynisty może dojść do sytuacji skrajnie nietypowych, ekstremalnych. Symulator pozwala na przećwiczenie właściwych działań w okolicznościach realnego zagrożenia w trakcie kursu.

Przygotowany program ćwiczeń uwzględnia również prawidłową komunikację z innymi uczestnikami ruchu kolejowego.

Unikatowa możliwość prowadzenia pociągu

Symulator pojazdu Elf 2/22 WEd jest jedynym symulatorem tej maszyny w Polsce. Ponadto spełnia ona wszystkie wymagania uwzględnione w aktach prawnych oraz jest zgodna z zaleceniami Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Przejazd odbywa się pod nadzorem profesjonalnego instruktora i trwa 60 minut. Godzina jazdy to koszt 300 zł. Wirtualny przejazd jest podzielony na cztery etapy:

1) Omówienie zasad BHP oraz działania elementów symulatora pojazdu kolejowego (5 min.)

2) Zaznajomienie uczestnika z obsługą symulatora (5 min.)

3) Przygotowanie pociągu do jazdy oraz sama jazda pociągiem (45 min.)

4) Omówienie przebiegu symulacji (5 min.).

Symulator Kolei Śląskich to unikatowy sprawdzian z radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, a także możliwość doświadczenia prowadzenia pociągu dla miłośników kolei.

Rezerwację przejazdu na symulatorze pojazdu kolejowego można dokonać na stronie Kolei Śląskich.