Aktualności Inwestycje Tabor

W Małopolsce wystartował przetarg na 7 EZT-ów

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił przetarg na 7 fabrycznie nowych, czteroczłonowych elektrycznych zestawów trakcyjnych dla swoich kolei. Pociągi mają być przeznaczone do obsługi połączeń aglomeracyjnych i trafić do odbiorcy w 2022 roku.

W zamówieniu wyszczególniono następujące warunki:

  • świadczenie kompleksowej usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej przez okres 5 lat,
  • udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego,
  • przeszkolenie pracowników zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
  • udzielenie licencji na oprogramowanie i dokumentację,
  • dostosowanie taboru do potrzeb osób o ograniczonej mobilności – m.in. osób z niepełnosprawnościami (w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych lub niedowidzących oraz niesłyszących lub niedosłyszących), kobiet w ciąży, osób o niskim wzroście (w tym dzieci), osób z ciężkim bagażem lub starszych, osób z zagranicy, nieznających lokalnego języka.

Przewidziano także dwie opcje:

  • nr 1, w ramach której zamawiający przewiduje dostawę do 2 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
  • nr 2, w ramach której zamawiający przewiduje dostawę depozytu zespołów, podzespołów i części, szczegółowo wskazanych w OPZ.
Fot. Koleje Małopolskie