Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Wielomilionowy kontrakt na symulatory i oprogramowanie dla SIM FACTOR

Firma SIM FACTOR, producent symulatorów kolejowych, lider konsorcjum wraz z New Solutions Factor, wygrał przetarg na dostarczenie trzech symulatorów pociągów, oprogramowanie symulacyjne, zestaw wirtualnych tras kolejowych i adaptację lokali dla Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urzędu Transportu Kolejowego.

– Objęte projektem trzy symulatory pełnozakresowe na platformie ruchu 6dof, będą oparte o uniwersalne pulpity i kabiny, z możliwością uruchomienia wielu charakterystyk trakcyjnych pojazdów kolejowych, m.in. ES64U4, TRAXX, E6ACTa, VECTRON, 22WE, 31WE, 36WE, FLIRT 3, czy ED250 – informuje firma SIM FACTOR. – Jeden z trzech symulatorów będzie odwzorowywać pojazd kolejowy z polem widzenia 360 stopni, przeznaczony do egzaminowania kandydatów na maszynistów ze świadectwem maszynisty kategorii „A”.

 

Każdy z symulatorów będzie składał się ze stanowiska symulatorowego, stanowiska dla egzaminatora oraz oprogramowania symulacyjnego. Na dwóch symulatorach będzie możliwość egzaminowania maszynistów w zakresie prowadzenia pociągów z prędkościami maksymalnie do 250 km/h.

W ramach kontraktu odwzorowane zostaną 54 odcinki linii kolejowych, w tym:

  • 50 zarządzanych przez PKP PLK
  • dwa odcinki linii szerokotorowej zarządzanej przez PKP LHS
  • po jednym odcinku linii kolejowych zarządzanych przez PKP SKM oraz Pomorską Kolej Metropolitalną.

Łączna długość symulowanych odcinków wynosić będzie 5277,937 km.

Umowa będzie realizowana w latach 2021-2022, wartość kontraktu wynosi 13 584 538,20 zł brutto.

Dodaj komentarz