Polregio

Zakończenie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych

8 maja na konferencji #żelaznakonsekwencja w Warszawie Przewozy Regionalne podsumowały przemiany jakie zaszły w spółce w latach 2014-2018. Zmiany będące efektem konsekwencji w prowadzeniu zmian wewnątrz organizacji, wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu, zaangażowaniu pracowników, a także bliskiej współpracy z samorządami wojewódzkimi, objęły każdy z obszarów działalności PR.

Od początku kierunek działania w prowadzeniu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych był jasno określony i oparty nie tylko na strategii, ale także na zrozumieniu realiów rynkowych oraz potrzeb pasażerów.

– Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

Podczas konferencji przedstawiono i omówiono najważniejsze kwestie dotyczące restrukturyzacji. W ramach paneli dyskusyjnych w charakterze prelegentów wystąpili m.in. Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź oraz członkowie zarządu Przewozów Regionalnych: Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny i Anna Lenarczyk – Członek Zarządu-Dyrektor Handlowy.
W swoim przemówieniu Krzysztof Zgorzelski podkreślił, że zakończona restrukturyzacja objęła kwestie taboru, bezpieczeństwa, obsługi pasażerów, aż po zwiększenie efektywności.
– Cztery ostatnie lata to tytaniczna praca Zarządu na wielu odcinkach, pod jasną strategią stworzenia efektywnego kosztowo przewoźnika. Dzięki wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu mogliśmy przeprowadzić szeroko zakrojoną modernizację całej firmy, która dziś w żadnym obszarze nie przypomina siebie z czasu powstania, w 2001 r. Przed nami kolejny etap zmian, w których skoncentrujemy się na dalszych udogodnieniach dla pasażerów w transporcie regionalnym – podkreślił Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny Przewozów Regionalnych.
Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz, zaakcentowała natomiast, że sukces POLREGIO nie byłby możliwy bez współpracy:
– Nowoczesne koleje są filarem transportu regionalnego w tak dużym kraju jak Polska. Setki tysięcy Polaków każdego dnia korzystają z pociągów, by dotrzeć do pracy, szkoły i załatwić swoje codzienne sprawy. Zmiany w Przewozach Regionalnych to przykład bliskiej współpracy trzech stron: władz firmy, Agencji Rozwoju Przemysłu czyli większościowego właściciela oraz samorządów z całego kraju, odpowiedzialnych za skuteczny i bezpieczny transport regionalny. Cieszę się, że ten kluczowy etap w historii firmy zakończył się sukcesem, a POLREGIO stało się marką docenianą przez Polaków – powiedziała Emilewicz.
Potwierdził to Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, który dodał, że:
– Kiedy obejmowaliśmy pakiet większościowy w Przewozach Regionalnych w 2015 r., wiedzieliśmy że jedyną szansą na odzyskanie rentowności będzie skuteczna realizacja wieloletniego, skomplikowanego planu restrukturyzacji. Zakres zmian, jakie udało się przeprowadzić w spółce i jej kluczowe miejsce na rynku przewozów to przykład na to, że warto podejmować takie wyzwania. Od początku kierunek działania w prowadzeniu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych był jasno określony i oparty nie tylko na strategii, ale także na zrozumieniu realiów rynkowych oraz potrzeb pasażerów. Nasza wspólna praca: od pierwszej inwestycji w modernizację taboru przez kolejne etapy wsparcia przyniosła rezultaty. Po wielu trudnych latach Spółka wróciła na właściwe tory, generuje zyski i unowocześnia tabor, a to najlepszy dowód na udaną restrukturyzację.
Powodzenie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych opierało się na szeregu filarów. Najbardziej widocznym na co dzień efektem transformacji Przewozów Regionalnych jest ciągle modernizowany tabor pod marką POLREGIO, łączący ponad 1800 stacji w kraju i przewożący ponad 81 milionów pasażerów rocznie.

MD

Dodaj komentarz