Polregio

Nie byłoby sukcesu bez ciężkiej pracy

Anna Lenarczyk, członek zarządu Przewozów Regionalnych, podsumowała proces restrukturyzacji w spółce.

Pani Prezes, Przewozy Regionalne po czterech latach zakończyły żmudny proces restrukturyzacji. Ocena może być jednoznacznie pozytywna. Proszę jednak przybliżyć jak ten proces przebiegał?

Od czasu powstania, przez szereg lat, mimo podejmowania licznych prób restrukturyzacji czy wdrażania planów naprawczych spółka generowała stratę. Dopiero proces restrukturyzacji prowadzony przy dużym wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu doprowadził do tego, że osiągnięty został zaplanowany rezultat. Kluczowym elementem restrukturyzacji było przejęcie kontroli nad spółką przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Większościowy udziałowiec wsparł spółkę ponad 770 mln zł, które pomogły w przeprowadzeniu restrukturyzacji firmy. Główne założenia planu restrukturyzacji to obok restrukturyzacji finansowej, ograniczenie bazy kosztowej, optymalizacja procesów operacyjnych, optymalizacja zatrudnienia, modernizacja taboru, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Proces szeroko zakrojonej restrukturyzacji dotyczył każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa i przebiegał w podziale na inicjatywy projektowe. Przez niemal cztery lata spółka przeobraziła się nie do poznania. Poza najbardziej widocznymi zmianami dla pasażerów, czyli największymi w historii spółki zakupami oraz modernizacją taboru zwiększającą komfort podróży, dokonaliśmy zmiany w mniej widocznych, a równie ważnych obszarach – od systemów informatycznych, inwestycji w zakłady utrzymania i modernizacji taboru, usprawnienia systemów zakupu biletów czy szkolenia pracowników.
Cały proces odbywał się z pełnym zaangażowaniem Zarządu oraz całej kadry zarządzające, którzy angażowali i przekonywali do niego załogę. Operacyjnie nad każdym etapem restrukturyzacji czuwał zespół biura kontrolingu, który prowadził go w trybie zarządzania projektowego. Nie było ani łatwo ani szybko, ale dzięki żelaznej konsekwencji i zaangażowaniu załogi, udało się wspólnie osiągnąć zamierzony cel.

W jakim momencie uznaliście w Spółce, że to jest ta przełomowa chwila i jesteśmy pewni, że nie zejdziecie z obranej drogi?

Zarząd Spółki działał z wizją i wiarą w sukces restrukturyzacji od samego początku, zachęcając i inspirując załogę do konieczności wsparcia procesu w swoich obszarach. Szansa, jaką spółka otrzymała od Agencji Rozwoju Przemysłu wymagała wytrwałej realizacji, z żelazną konsekwencją, z której my, kolejarze, słyniemy. Szalenie ważne było zadbanie o to, by trzymać się dyscypliny czasowej i dokonywać takich zmian, które pozwolą spółce trwale i skutecznie działać na rynku przez kolejne lata, jeśli nie dekady.
Musieliśmy się zmierzyć z brakiem wiary części załogi w to, że kolejny proces zmian w spółce może diametralnie zmienić jej sytuację na rynku kolejowych przewozów pasażerskich – co było zrozumiałe, biorąc pod uwagę kilkanaście trudnych lat i wcześniejsze nieudane próby restrukturyzacji spółki. Najważniejszym momentem przełomowym, który pozwolił przekonać nieprzekonanych czy wątpiących w skuteczność naszych działań, było wypracowanie dodatniego wyniku finansowego za rok 2016. To nam pozwoliło przekonać resztę załogi, że zmierzamy w dobrym kierunku.
Na przełomie roku 2016 i 2017 wprowadziliśmy nową markę konsumencką POLREGIO, która została bardzo dobrze przyjęta i pod którą obecnie świadczymy usług. Każdy kolejny krok – czy to zakup nowych bądź zmodernizowanych pojazdów, czy też uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych lub wdrożenie siatki głównych i pomocniczych punktów utrzymania taboru, jak również włączanie nowych kanałów dystrybucji biletów – to wszystko ugruntowało wiarę w zmiany i spowodowało, że zmierzamy jako spółka ku lepszej przyszłości. O skuteczności i sukcesie zmian przekonują nas też reakcje i uwagi przekazywane od pasażerów, którzy widzą nowoczesne składy z licznymi udogodnieniami, załogę w nowych mundurach, drużyny konduktorskie z nowoczesnymi terminalami mobilnymi i zauważają nowe standardy obsługi w pociągach.

Nadal jednak zdarzają się lokalne problemy. Jak zatem udało się Wam zarazić do pomysłów pracowników zatrudnionych w oddziałach?

Przewozy Regionalne to spółka z ponad 6800 pracownikami zatrudnionymi w 14 oddziałach w całym kraju. Praca z tak rozproszonym zespołem ma swoją specyfikę. Ogromną rolę w przybliżaniu zmian wynikających z restrukturyzacji spółki odgrywali dyrektorzy oddziałów, ale w komunikacji z załogą ważne były również związki zawodowe, z którymi prowadziliśmy na bieżąco rozmowy na szczeblu Zarządu.
Nie byłoby sukcesu transformacji bez wielu lat ciężkiej pracy, determinacji i zrozumienia dokąd zmierzamy jako spółka – jako jeden duży organizm. Główną zasadą było zaszczepienie przekonania wśród całej załogi, że liczy się zaangażowanie każdego pracownika w solidne wykonywanie swoich obowiązków. W tym całym złożonym procesie pomogły nam takie elementy jak stała komunikacja i regularne spotkania wyjaśniające na różnych szczeblach spółki, jednak mam wrażenie, że najmocniej przekonała załogę nasza konsekwencja w realizacji programu krok po kroku oraz pierwsze, wymierne efekty restrukturyzacji. Po przekroczeniu momentu krytycznego udało nam się zaangażować całą załogę i dzięki temu dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jeszcze kilka lat temu, kiedy to mało kto wierzył, że Przewozy Regionalne mogą być atrakcyjną, dobrze radzącą sobie na rynku kolejowych przewozów pasażerskich spółką.

Pomijając lokalne problemy można chyba uznać, że Spółka jest przygotowana na 4 pakiet kolejowy?

Mamy opracowany szereg scenariuszy związanych z inwestycjami oraz dalszą działalnością pod marką POLREGIO na rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Spółka się rozwija, przygotowujemy się do startu w ogłaszanych przetargach, planujemy nowe połączenia, podejmujemy działania mające na celu integrację różnych środków transportu publicznego – czy to pod względem taryfowym czy ofertowym. Działalność spółki została zoptymalizowana zarówno pod względem kosztowym jak i procesowym. Jednym słowem jesteśmy w stanie z powodzeniem stawić czoła konkurencji.
Czekamy jeszcze na decyzję Komisji Europejskiej, która powinna potwierdzić, że uzyskana przez spółkę pomoc publiczna była zgodna z unijnym prawem. Ta decyzja w dużym stopniu określi jak będziemy mogli dalej inwestować w nowoczesny tabor kolejowy służący pasażerom.

Prezes Krzysztof Zgorzelski kilka razy podkreślił podczas konferencji 8 maja, że Spółka zakończyła restrukturyzację i jest gotowa konkurować na rynku. Zakończyliście jeden etap. Co macie w planach na kolejne lata?

Proces systemowych zmian w Spółce rzeczywiście został przeprowadzony z sukcesem – każdy obszar został zrestrukturyzowany i unowocześniony, więc patrzymy w przyszłość z optymizmem. Nie spoczywamy na laurach. Naszą ambicją jest zdobywanie kontraktów na przewozy regionalne w każdym województwie, a także wprowadzanie nowych usług i połączeń komercyjnych. W ubiegłym roku przewieźliśmy ponad 81 milionów pasażerów, chcemy tę liczbę w kolejnych latach zwiększać. Po wynikach 4 miesięcy tego roku widzimy, że jest to realne.
Tak jak zapisaliśmy to w naszej wizji – modernizujemy się, ponieważ chcemy świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie oraz wyznaczać kierunki rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego. Chcemy być postrzegani jako bezpieczny, komfortowy przewoźnik pierwszego wyboru. Dokładamy wszelkich starań, aby być blisko ludzi i ich spraw, wspierając w ten sposób organizację codziennego życia i pobudzając ruch w regionach, a w konsekwencji ich rozwój. Wierzymy, że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą budować przyjazną kolej, z której i nasi klienci, i my, kolejarze, będziemy dumni.

Widocznym przejawem zmian w POLREGIO jest nie tylko unowocześnianie taboru, ale także dynamiczna rozbudowa kanałów sprzedaży czy rozbudowa oferty, w tym komercyjnej. Jakie nowości w tym obszarze pojawiły się w ostatnim czasie?

Cały czas szukamy nowych rozwiązań, które ułatwią podróżowanie z POLREGIO. Dużo wysiłku wkładamy w rozszerzanie naszej sieci sprzedaży i poprzez to zwiększamy dostępność do naszych usług. Dziś nasz pasażer może już kupić bilet w ponad 650 kasach biletowych (zarówno własnych jak i innych przewoźników) usytuowanych na dworcach kolejowych, w 800 punktach Kolportera, w 53 stacjonarnych automatach biletowych , na stronie polregio.pl i za pomocą własnej aplikacji mobilnej POLREGIO, za pośrednictwem współpracujących z nami internetowych platform sprzedaży (biletyregionalne.pl, e-podróżnik.pl, koleo.pl, bilkom.pl) i aplikacji – SkyCash, a także na pokładzie pociągów. Cieszy nas fakt, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne formy zakupu biletów –2018 roku już ponad 9 % biletów na przejazd naszymi pociągami kupionych zostało przez Internet i aplikacje mobilne. Jest to niemal 3 razy więcej niż miało to miejsce w 2016 roku. Zainteresowanie tą formą zakupu w ciągu bieżącego roku nadal wzrasta systematycznie. Mówiąc o sieci sprzedaży warto zwrócić uwagę na fakt, iż od września 2017 roku wszyscy nasi konduktorzy zostali wyposażeni w nowe terminale mobilne umożliwiające sprzedaż na pokładzie pociągu. Nasze nowoczesne terminale nie tylko pozwalają na szybszą obsługę podróżnego w zakresie kontroli, sprzedaży biletu czy informacji dla pasażera, ale również stanowią nowoczesną platformę technologiczną, która służy również do testowania możliwości integracji wielu rozwiązań, takich jak teczka konduktora czy dynamiczna informacja pasażerska. Pozwalają one także na uruchomienie płatności bezgotówkowych za sprzedaż biletów na pokładzie pociągów. Proces ten rozpoczęliśmy w grudniu 2018r. na terenie oddziału pomorskiego i kontynuujemy tak, aby tą możliwość dać pasażerom w pociągach na terenie całego kraju.
Jeśli natomiast chodzi o ofertę połączeń komercyjnych to powoli, ale również z żelazną konsekwencją zaczynamy je uruchamiać. Robimy to na podstawie uzyskanych decyzji Prezesa UTK o przyznaniu otwartego dostępu. Zdecydowana większość z tych połączeń ruszy w kolejnym rozkładzie jazdy. Myślimy również o uruchamianiu połączeń okazjonalnych. Na majówkowy weekend np. uruchomiliśmy połączenia w relacji Łódź – Warszawa – Gdynia. Zainaugurowaliśmy także połączenia sezonowe na sprawdzonych relacjach, jak Białystok – Waliły, Kielce – Sandomierz p. Skarżysko – Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin – Bełżec, Lublin – Jarosław, Zamość – Rzeszów oraz Rzeszów – Łupków. W planie mamy szereg atrakcji dla pasażerów na czas letnich podróży, już wkrótce przekażemy dalsze szczegóły.

Nowa kategoria pociągów POLREGIO, która została nazwana superREGIO, to wejście w rynek komercyjnych przewozów. Jak będzie się rozwijał ten segment państwa przewozów?

Restrukturyzacja pokazała, że potrafimy z żelazną konsekwencją realizować zmiany w różnych obszarach działalności spółki. Tak samo myślimy o rozwoju naszej spółki, a w tym o rozwoju naszej oferty przewozowej. Rynek jest bardzo konkurencyjny, jest nieco za wcześnie by odsłaniać karty – jestem jednak przekonana, że zaskoczymy pasażerów nowymi połączeniami i ofertą. Mogę jedynie dodać, że już od czerwca ruszają pierwsze z połączeń komercyjnych. Będą to połączenia sezonowe w relacjach Kraków – Zator, Katowice – Zator, Wrocław – Ostrowiec Świętokrzyski. Atrakcyjne ceny, niezły czas przejazdu, kompetentna obsługa na pokładzie – to niewątpliwe atuty tych połączeń.

Rozmawiał RK

Reklama

Avatar
MD