Wydarzenia

Nowa spółka szerokotorowa

17 maja br. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Rafał Weber wzięli udział w podpisaniu przez PKP SA
i władze Chełma listu intencyjnego w sprawie powołania spółki PKP Linia Chełmska Szerokotorowa.

Powołanie nowej spółki ma na celu działanie na rzecz rozwoju usług logistycznych na terenie ziemi chełmskiej w oparciu o szerokotorową infrastrukturą linii kolejowej nr 63 oraz wybudowaniu terminala przeładunkowego. Konkretny harmonogram działań i ich zakres zostanie przyjęty przez zespół roboczy. Można jednak przyjąć, że nowa spółka pozwoli tak PKP SA jak i miastu Chełm na pracę w kierunku wzrostu liczby przewożonych towarów, ich przeładunku i logistycznych usług komplementarnych. W ten sposób zwiększy się konkurencyjność transportu kolejowego oraz atrakcyjność miasta i całego regionu, również dla przyszłych inwestorów.
Andrzej Adamczyk, minister kierujący resortem infrastruktury, powiedział, że powstanie spółki to dbanie o wzrost gospodarczy na wschodnich terenach Polski:
– Rząd dba o rozwój gospodarczy wschodniej Polski. Aby przyspieszyć ten rozwój, powstanie PKP Linia Chełmska Szerokotorowa. To dowód na dobrą współpracę Rządu z samorządem. Zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu szansy, jakie daje nam Nowy Jedwabny Szlaktransport towarów pomiędzy Azją a Europą, dlatego w Chełmie powstanie terminal przeładunkowy.
Natomiast Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, liczy na powtórzenie sukcesów PKP LHS.
PKP Linia Chełmska Szerokotorowa to nowe inwestycje i miejsca w pracy w Chełmie i okolicach. Liczymy na to, że powtórzy sukces PKP LHS z siedzibą w Zamościu, która od początku swego powstania w 2001 r. rokrocznie generuje zysk – podkreślił.

Także Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA, liczy na wykorzystanie potencjału regionu:

– Lokalizacja Chełma daje miastu potencjał do tego, aby w jego regionie mogła działać spółka do przewozu i przeładunku towarów po szerokotorowej linii kolejowej biegnącej od pobliskiej granicy z Ukrainą.

 

– Zależy nam na wspieraniu rozwoju wschodniej części kraju. W ten sposób PKP SA wpisuje się w rządową strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju. Możemy to osiągnąć m.in. dzięki potencjałowi nieruchomości należących do Polskich Kolei Państwowych – dodał Mamiński.
W podobnym tonie wypowiedział się prezydent Miasta Chełm, Jakub Banaszek:
– To kolejna bardzo dobra wiadomość dla Chełma. Położenie miasta w sąsiedztwie wschodniej granicy Polski jest niezwykle ważnym atutem. Dzięki współpracy z PKP SA potencjał miasta będzie mógł zostać w końcu odpowiednio wykorzystany. Na przestrzeni lat obserwujemy regularny wzrost wymiany handlowej Polski z zagranicą, który pozytywnie wpływa na rozwój naszej gospodarki.
Podkreślił on także, że powołanie spółki może dać kolejny impuls rozwojowy:
Chełm chce aktywnie wspierać i uczestniczyć w tym rozwoju. Działania, które właśnie podejmujemy temu służą i mam nadzieję będą mocnym impulsem do pozytywnych zmian w naszym mieście. Chełm bowiem jest coraz bardziej widoczny na mapie kolejowych inwestycji. Głęboko wierzę, że nasza współpraca zaowocuje też powstaniem kolejnych nowych miejsc pracy dla mieszkańców oraz przyczyni się do rozkwitu lokalnych przedsiębiorstw- podsumował Banaszek.
PKP SA zarządza jednym z największych zasobów nieruchomości w Polsce, który obejmuje wiele działek mających walory transportowe, spedycyjne i logistyczne. Szczególnie atrakcyjne tereny znajdują się m.in. w pobliżu kolejowych przejść granicznych na styku torów o szerokości 1435 i 1520 mm. Spółka wytypowała ze swoich zasobów ponad 170 lokalizacji na terenie całego kraju, w których można rozwinąć usługową infrastrukturę logistyczną.
Nieruchomości te są dobrze skomunikowane z kolejową i drogową infrastrukturą, dzięki czemu może na nich powstać punktowa infrastruktura logistyczna. W najlepszych lokalizacjach planowana jest budowa centrów logistycznych, multimodalnych terminali przeładunkowych oraz tzw. railportów, czyli punktów koncentracji prac przeładunkowych i innych usług logistycznych – scharakteryzował Mirosław Antonowicz, członek Zarządu PKP SA.

MD

Dodaj komentarz