Wydarzenia

Nowa spółka szerokotorowa

17 maja br. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Rafał Weber wzięli udział w podpisaniu przez PKP SA
i władze Chełma listu intencyjnego w sprawie powołania spółki PKP Linia Chełmska Szerokotorowa.

Powołanie nowej spółki ma na celu działanie na rzecz rozwoju usług logistycznych na terenie ziemi chełmskiej w oparciu o szerokotorową infrastrukturą linii kolejowej nr 63 oraz wybudowaniu terminala przeładunkowego. Konkretny harmonogram działań i ich zakres zostanie przyjęty przez zespół roboczy. Można jednak przyjąć, że nowa spółka pozwoli tak PKP SA jak i miastu Chełm na pracę w kierunku wzrostu liczby przewożonych towarów, ich przeładunku i logistycznych usług komplementarnych. W ten sposób zwiększy się konkurencyjność transportu kolejowego oraz atrakcyjność miasta i całego regionu, również dla przyszłych inwestorów.
Andrzej Adamczyk, minister kierujący resortem infrastruktury, powiedział, że powstanie spółki to dbanie o wzrost gospodarczy na wschodnich terenach Polski:
– Rząd dba o rozwój gospodarczy wschodniej Polski. Aby przyspieszyć ten rozwój, powstanie PKP Linia Chełmska Szerokotorowa. To dowód na dobrą współpracę Rządu z samorządem. Zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu szansy, jakie daje nam Nowy Jedwabny Szlaktransport towarów pomiędzy Azją a Europą, dlatego w Chełmie powstanie terminal przeładunkowy.
Natomiast Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, liczy na powtórzenie sukcesów PKP LHS.
PKP Linia Chełmska Szerokotorowa to nowe inwestycje i miejsca w pracy w Chełmie i okolicach. Liczymy na to, że powtórzy sukces PKP LHS z siedzibą w Zamościu, która od początku swego powstania w 2001 r. rokrocznie generuje zysk – podkreślił.

Także Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA, liczy na wykorzystanie potencjału regionu:

MD