Wydarzenia

Zapisz się na czwartkowe szkolenie Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

W najbliższy czwartek, 28 maja, zorganizowane zostanie szkolenie z nowych zasad egzaminowania i monitorowania maszynistów. Z uwagi na epidemię, zajęcia odbędą się w formie nauczania zdalnego. Wciąż dostępne są dodatkowe miejsca na szkolenie.

Na szkolenia automatycznie zostali zapisani uczestnicy, którzy wcześniej zgłosili się na klasyczne szkolenie w marcu 2020 r. Jednak ze względu na nową formę prowadzenia zajęć liczba dostępnych miejsc została zwiększona. Dodatkowe zapisy kończą się w środę 27 maja. Rejestrować można się przez stronę ABK.

Szkolenie prowadzone przez ekspertów UTK przeznaczone jest dla przedsiębiorców zatrudniających kandydatów na maszynistów, maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe oraz dla pracowników ośrodków szkolenia kandydatów na maszynistów i maszynistów. Podczas warsztatów omówiona będzie nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym wprowadzająca od 1 stycznia 2023 roku zmiany w systemie egzaminowania i monitorowania kompetencji maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

– Uczymy bezpieczeństwa i dbamy o bezpieczeństwo słuchaczy oraz wykładowców. To pierwsze warsztaty on-line Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Sądzimy, że będziemy kontynuować prowadzenie zajęć w formie zdalnej – zapowiada dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego to wyjątkowy projekt UTK skierowany do uczestników rynku kolejowego. Jest okazją do zdobycia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa bez ponoszenia przez przedsiębiorców dodatkowych kosztów – dodaje.

 

Wkrótce na stronie internetowej UTK opublikowane będą informacje o kolejnych szkoleniach.

W ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Zajęcia prowadzone będą również poza Warszawą. Uruchomiona zostanie platforma e-learningowa do obsługi szkoleń, na której zamieszczane będą filmy i materiały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja mobilna. Nowością będą szkolenia „szyte na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej zainteresowany. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla inspektorów UTK wykonujących działania kontrolne.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Inauguracja ABK odbyła się 24 października 2019 r. W trakcie uroczystości Prezes UTK podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodaj komentarz