Aktualności Raport z Polski Wywiady

20 LAT SPÓŁKI PKP SKM W TRÓJMIEŚCIE

Rozmowa z Maciejem Lignowskim, Prezesem Spółki PKP SKM w Trójmieście.

PKP SKM w Trójmieście jako spółka istnieje 20 lat, ale żółto – niebieskie pociągi kursują po aglomeracji trójmiejskiej już niemal 70 lat. Czy dla pasażerów coś zmienił fakt wydzielenia majątku PKP SKM z PKP i powołania spółki? Powołanie do życia w roku 2000 Spółki pod nazwą PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście na początku przez wielu naszych pasażerów prawdopodobnie nawet nie zostało zauważone. Ci sami ludzie obsługiwali te same pociągi. Na zmianę wizerunku dopiero trzeba było zapracować. Od pierwszych chwil staraliśmy się pokazać, że kolej może być dla podróżnych i może odpowiadać ich oczekiwaniom i potrzebom. Na początku XXI wieku polska kolej zaczęła się dynamicznie zmieniać. Powołanie naszej Spółki i wyposażenie jej w niezbędny dla jej działania majątek oraz przekazanie jej zarządu nad linią kolejową nr 250 spowodowało, że po raz pierwszy rozpoczęto proces planowania prac naprawczych i utrzymaniowych na tej linii kolejowej, zwracając uwagę na potrzeby przewozowe. Ponadto rozpoczęto proces napraw i modernizacji taboru kolejowego, aby jego dyspozycyjność i niezawodność była na jak najwyższym poziomie. Jakie Pana zdaniem były najważniejsze wydarzenia w historii spółki PKP SKM? W naszej 20-letniej działalności było ich wiele. Z pewnością zaliczyć do nich należałoby takie wydarzenia jak: poszerzenie grona właścicieli Spółki o Województwo Pomorskie, a w dalszej kolejności o Gminy Miast: Gdańska, Gdyni, Sopotu, Rumi i Pruszcza Gdańskiego. To także wniesienie aportem przez PKP S.A. na kapitał Spółki majątku w postaci stacji postojowej w Gdyni Cisowej i zaplecza utrzymania pociągów w Wejherowie. Dzięki temu kapitał zakładowy Spółki wzrósł z 30 milionów do ponad 160 milionów złotych. Ponadto bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach PKP SKM były decyzje Ministra Infrastruktury o przyznaniu Spółce prawa do dysponowania środkami z Funduszu Kolejowego na działalność inwestycyjną oraz o przyznaniu Spółce środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania linii kolejowej nr 250. Nie sposób pominąć wyposażenia całej linii kolejowej nr 250 w nowoczesny komputerowy system sterowania ruchem pociągów wraz z budową własnej linii światłowodowej od Rumi Janowa do Gdańska Śródmieście. Należy też wymienić projekty inwestycyjne, poczynając od Projektu SPOT w latach 2004-2007, dzięki któremu zmodernizowaliśmy pierwsze 4 elektryczne zespoły trakcyjne, poprzez Projekt „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” zrealizowany w latach 2008 – 2015, w ramach którego zmodernizowaliśmy kolejne 22 pojazdy, 7 stacji i przystanków osobowych położonych na linii kolejowej nr 250 oraz wydłużyliśmy tę linię do nowego przystanku Gdańsk Śródmieście. Bardzo ważnym wydarzeniem związanym z tym projektem jest emisja obligacji korporacyjnych Spółki przy partnerstwie Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. w wysokości niemal 43 mln złotych. Obecnie realizujemy kolejne dwa projekty inwestycyjne, w ramach których zakończymy modernizację wszystkich pozostałych stacji i przystanków wraz z Dworcem Podmiejskim w Gdyni oraz planujemy zakupić 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W 2015 roku utworzyliśmy Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania. Efektem jego pracy jest m.in. wyszkolenie ponad 100 pracowników na stanowiskach kolejowych – maszynistów, dyżurnych ruchu i kierowników pociągów. Tylko w 2019 roku ośrodek przeprowadził pouczenia dla ponad 1500 osób. Nie mogę nie wspomnieć o transporcie kibiców na mecze EURO 2012, rozpoczęciu w 2015 r. przewozów na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, a także obsłudze Światowych Dni Młodzieży w roku 2016. Z satysfakcją muszę wspomnieć, że nasz pociąg specjalny, który przewiózł pielgrzymów z Gdyni i Gdańska do Krakowa, pokonał ten dystans najszybciej spośród wszystkich uruchomionych wtedy pociągów. Odcinek Gdańsk Główny – Kraków przejechał w ok. 4 godz. 20 minut. Nie mogę też pominąć ważnego, symbolicznego dla nas wydarzenia z 18 kwietnia 2018 r. jakim było nadanie i poświęcenie sztandaru Spółki.

Jakie wydarzenie z tych lat najbardziej utkwiło Panu w pamięci? Wiele się wydarzyło w czasie tych 20 lat, ale zdarzeniem, które wspominam z wielkim sentymentem jest obsługa transportowa EURO 2012. Wraz z kolegą z zarządu Panem Bartłomiejem Buczkiem oraz pracownikami Spółki byliśmy we wszystkie dni meczowe na peronach w Gdańsku Głównym oraz na przystanku Gdańsk Stadion Expo. Razem z kolegami z PKP S.A., PKP PLK SA., Straży Ochrony Kolei oraz Policji pomagaliśmy rozbawionym tłumom kibiców dostać się na mecze i z nich wrócić. Tamten okres to niezapomniane wydarzenie, okres ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych służb i ludzi, którym zależało, aby EURO 2012 przebiegły sprawnie, bezpiecznie i we wspaniałej atmosferze.

Czytaj dalej >