Aktualności

2016 – Rok niezwykłych jubileuszy

Rok 2016 był rokiem niezwykłym. W ostatnich miesięcy mieliśmy okazję świętować okrągłe urodziny wielu firm z branży kolejowej, producentów taboru, przewoźników samorządowych i aglomeracyjnych, a także dziewięćdziesięciolecie Polskich Kolei Państwowych i piętnastolecia spółek z Grupy PKP. Jubileusze obchodziło PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP CARGO, PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką i zakresem działalności poszczególnych spółek.

PKP SA pełni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP. Celem spółki jest zapewnienie najwyższej możliwej jakości obsługi transportowo-logistycznej pasażerów i towarów. Spółka jest również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce – w jej zasobach znajdują się zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych (dworce kolejowe), jak i nieruchomości komercyjne. PKP SA aktywnie poszukuje optymalnych sposobów zagospodarowania kolejowych gruntów i realizuje szeroko zakrojony program modernizacji dworców, którego celem jest dostosowanie ich do potrzeb podróżnych i lokalnych społeczności. W ramach modernizacji dworców spółka wdraża innowacyjne rozwiązania techniczne i architektoniczne.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA pełnią funkcję zarządcy narodowej sieci linii kolejowych. Spółka zajmuje się również zarządzaniem i synchronizacją ruchu pociągów pasażerskich oraz towarowych, opracowaniem i aktualizowaniem krajowego rozkładu jazdy pociągów, a także działalnością inwestycyjną (budowa, modernizacja i odtworzenia infrastruktury kolejowej).

Kluczowym celem projektów nadzorowanych przez PKP PLK jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego, dostosowanie sieci do standardów unijnych i utworzenie zintegrowanego systemu transportu kolejowego w ramach Unii Europejskiej. PKP CARGO SA jest największym w Polsce i drugim w Europie przewoźnikiem towarowym na rynku kolejowym. Spółka realizuje przewozy towarów nie tylko w Polsce, ale także zagranicą (na terenie Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Holandii oraz Belgii). Cele strategiczne PKP CARGO to utrzymanie i umocnienie pozycji wiodącego krajowego przewoźnika towarowego, poprawa efektywności operacyjnej oraz ekspansja na rynki zagraniczne

PKP Intercity SA specjalizuje się w krajowych i międzynarodowych przewozach dalekobieżnych. Pociągi PKP Intercity kursują głównie między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi. Spółka umożliwia również komfortowe podróże do europejskich metropolii. Codziennie w barwach przewoźnika kursuje blisko trzysta składów. Misją PKP Intercity jest zapewnianie klientom wygodnej, bezpiecznej i punktualnej podróży.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest zarządcą i administratorem linii kolejowej nr 250 (Gdańsk Główny – Rumia) oraz operatorem przewozów pasażerskich na wyżej wspomnianej linii. Przedmiotem działalności Spółki jest również wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK SA.

Dodaj komentarz