Raport z Polski Wydarzenia

Alstom i Łukasiewicz – PIT razem na rzecz innowacyjnych rozwiązań dla kolei

Alstom, globalny lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności, podpisał list intencyjny z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym. Sygnowanie dokumentów odbyło się w trakcie XIII konferencji Techniczno-Naprawczej “PKP Intercity S.A.” – TABOR I INFRASTRUKTURA.

Celem porozumienia jest rozpoczęcie współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla branży transportu kolejowego, w tym analiz techniczno-realizacyjnych, w ramach których Alstom i ŁukasiewiczPIT będą wspólnie podejmować inicjatywy na rzecz zainteresowanych aglomeracji i ośrodków miejskich w Polsce.

– Jako największy pracodawca i eksporter w polskiej branży kolejowej oferujemy dostęp do najnowszych w skali świata technologii, umożliwiających rozwój zrównoważonej mobilności. Nasze lokalne zespoły od wielu lat realizują z sukcesem międzynarodowe kontrakty, wymagające wysokich kompetencji. Chcemy nasze praktyczne, zawodowe doświadczenia i unikatową na polskim rynku wiedzę połączyć z uznanym zespołem naukowo-badawczym Sieci Łukasiewicz. Wierzę, że nasza współpraca pomoże w rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które przełożą się na dalszy dynamiczny wzrost branży kolejowej w Polsce – deklaruje Sławomir Cyza, Dyrektor Zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

 

ŁukasiewiczPIT prowadzi prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne w zakresie nowego, jak modernizowanego taboru szynowego. Ośrodek realizuje projekty związane z rozwojem wszystkich typów pojazdów szynowych, m.in.: lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych, tramwajów, autobusów szynowych, pojazdów szynowo–drogowych. Oprócz kompleksowego rozwoju całych pojazdów, prace te obejmują również istotne zespoły i podzespoły oraz ich modernizację.

– Jednym z naszych głównych celów jest zwiększenie zasięgu współpracy o rynki zagraniczne. Alstom jest bardzo dobrym partnerem, z którym możemy wymieniać się wiedzą i międzynarodowymi doświadczeniami w zakresie branży kolejowej. Proponowane przez nas rozwiązania mają charakter interdyscyplinarny, a w rezultacie innowacyjny. Łączymy sztuczną inteligencję, logistykę, kolejnictwo i inne obszary badawcze, którymi na co dzień się zajmujemy. Rozwijamy również projekty z zakresu zrównoważonego transportu. Ta współpraca to świetny przykład realizacji idei nauki dla biznesu – mówi Aleksandra Remelska, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym.

 

Alstom od wielu lat współpracuje z polskimi ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi. Od 2014 roku katowicki oddział Alstom angażuje się w prowadzenie na różnych wydziałach Politechniki Śląskiej wielu kursów i zajęć dydaktycznych. Są one związane m.in. z projektowaniem systemów bezpiecznych i systemów zależnościowych, elektrotechniką czy oprogramowaniem. Firma przekazała również uczelni specjalistyczne oprogramowanie Lokalnego Centrum Sterowania (LCS), a także oferuje całoroczne praktyki i staże studentom PŚ z całego świata. Z ponad 280 przeszkolonych studentów, około 90 osób zdecydowało się kontynuować karierę zawodową w Alstom.

Dodaj komentarz